Lead Generation กุญแจสู่ความสำเร็จ ของการตลาดยุคดิจิทัล!

Riki Kimura wisible author

Riki Kimura

Digital Marketing Executive at Wisible

Lead generation เป็นคำที่นักการตลาดยุคดิจิทัลน่าจะคุ้นเคยกันดี ซึ่งก็คือ การสร้างสิ่งที่เรียกว่า “leads หรือข้อมูลของผู้ที่อาจมีความสนใจในสินค้าหรือบริการของเรา หรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ คำว่า Lead Generation คือ การสร้างลูกค้ามุ่งหวังนั่นเอง โดยขั้นตอนการสร้าง Lead Gen สามารถทำได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น การรวบรวมข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือการจัดโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย เป็นต้น

Lead Generation สำคัญยังไง?

ในการสร้าง ลูกค้ามุ่งหวัง หรือ Lead Generation เปรียบได้กับการสร้างโอกาสทางการขายให้กับธุรกิจของคุณได้โดยตรง จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นกระบวนการที่จะช่วยระบุข้อมูลและดึงดูดผู้ที่มีความสนใจในสินค้า มีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้า และยินดีรับการติดต่อกลับ ซึ่งในขั้นตอนการสร้าง Lead generation คุณจะได้ช่องทางการติดต่อ เช่น ชื่อ เบอร์โทร อีเมล หรือหากต้องการกำหนดคุณสมบัติของ Lead ที่ต้องการได้ก็สามารถทำได้ เพื่อให้ทีมงานสามารถนำข้อมูลไปดำเนินการต่อได้อย่างสะดวก

การสร้าง Lead Gen เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญทั้งธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) และ B2C (Business to Consumer) เพราะไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมองเห็นว่าที่ลูกค้าของคุณเท่านั้น แต่ยังสามารถต่อยอดไปยังการเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้น ด้วยจำนวน Lead ที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับกลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงการขายให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาวได้อีกด้วย

วิธีการทำ Lead Generation

การสร้าง Lead Generation นั้น สามารถทำได้หลายวิธีซึ่งหลักการพื้นฐานเลยคือ ต้องดึงดูดใจ มีการโน้มน้าวให้เกิด Conversion ตามที่ต้องการ ปิดการขายได้ สร้างความประทับใจและถูกนำไปบอกต่อ โดยเครื่องมือในการสร้าง Lead generation ที่น่าสนใจในยุคดิจิทัลมีมากมายให้เลือกใช้ เช่น

Website และ Landing Page: คือ หน้าเว็บไซต์หรือเพจที่ผู้ใช้งานกดเข้ามา เพราะต้องการข้อมูลหรือถูกดึงดูดให้เข้ามาด้วยรายละเอียดสินค้าและโปรโมชั่นต่าง ๆ โดยบนหน้าเพจแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล มีการสร้าง Call to Action (CTA) ปุ่มหรือข้อความนำทางให้กรอกข้อมูล

Lead Generation via website
ตัวอย่าง lead generation ผ่านเว็ปไซต์ wisible.com

การยิง Ads บน Social Media: ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือฟอร์มติดต่อ เช่น Google Ads , Facebook Ads ,Instagram Ads หรือ Tiktok Ads เป็นต้น วิธีนี้เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยรู้จักแบรนด์ของคุณมาก่อน

Lead Generation via FB ads
ตัวอย่าง lead generation ผ่าน Facebook ads

Content Marketing: เป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาด้วยประโยชน์และคุณภาพของเนื้อ เช่น Blog , E-Book และ VDO

Lead Generation via blog
ตัวอย่าง lead generation ผ่าน Blog (บทความ) จาก skooldio

E-mail Marketing: การใช้อีเมลเป็นช่องทางการติดต่อกับลูกค้า ช่วยให้คุณสร้าง Lead จากผู้ที่สนใจสมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น ผ่านการส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า ช่องทางนี้สามารถส่งได้ทั้งข้อมูลในลักษณะของบทความและ VDO

Lead Generation via E-mail
ตัวอย่าง lead generation ผ่าน E-mail จาก Adobe

SEO (Search Engine Optimization): เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดอันดับในการค้นหา ซึ่งช่วยในการเพิ่มโอกาสในการติดต่อและสร้าง Leads ได้

Lead Generation via SEO
ตัวอย่าง lead generation ผ่าน SEO

Sales CRM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ Lead Generation ได้อย่างไร?

ไม่เพียงแค่เครื่องมือในข้างต้นเท่านั้นที่สามารถช่วยสร้างLead generation ระบบ Sales CRM (Customer Relationship Management) ก็สามารถช่วยในการสร้าง Lead generation ได้เช่นกัน โดยระบบ CRM จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการช่วยจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่มีความสนใจและสามารถติดต่อได้ ช่วยในการติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ทำไว้ เพื่อให้เข้าใจลักษณะพฤติกรรมของลูกค้า และทราบว่ากิจกรรมใดที่มีผลดีและกิจกรรมใดที่ต้องปรับปรุง ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ในการสร้างลีดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้นั่นเอง

Lead generation

การสร้าง Lead Generation เป็นกระบวนการที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ B2B หรือ B2C เนื่องจากมีประโยชน์ในการช่วยหาลูกค้าได้ตรงกลุ่ม ช่วยให้มีโอกาสเพิ่มยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว สำหรับวิธีการทำ Lead Generation สามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การสร้าง Landing Page, การใช้โซเชียลมีเดีย, Content Marketing, และ Email Marketing นอกจากนี้การใช้ Sales CRM ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง Lead Generation โดยระบบ CRM จะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และวิเคราะห์ผลการตลาด เพื่อปรับปรุงและปรับกลยุทธ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น Lead Generation จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จของการตลาดดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่ทุกธุรกิจควรต้องมี

Book Demo Wisible

ติดตามข่าวสารและสาระดีๆเกี่ยวกับระบบ CRM Platform ได้ที่นี่

Similar Posts