The B2B Key Metrics Report Thailand 2020

ภายในเล่มเราเลือกตัวชี้วัดสำคัญ 9 ตัวมานำเสนอ

  • มูลค่าเฉลี่ยต่อหนึ่งดีล
  • ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดการขาย
  • อัตราส่วนการปิดการขายเมื่อเทียบกับดีลทั้งหมด
  • ระยะเวลาเฉลี่ยในการย้าย Sales Stage
  • จำนวนดีลโดยเฉลี่ยต่อองค์กร
  • จำนวนดีลโดยเฉลี่ยต่อพนักงานขาย
  • จํานวนกิจกรรมการขายโดยเฉลี่ยต่อดีลที่ปิดการขาย
  • จํานวนงวดการชำระเงินโดยเฉลี่ย
  • จํานวนชนิดสินค้าโดยเฉลี่ยต่อองค์กร

พิสูจน์ความแตกต่าง
ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้