สร้างดีลใหม่อย่างรวดเร็วผ่าน Wisible assistant ใน Line

Patphimon W.

Business development of Wisible

หลังจากที่คุณ Connect Wisible Linebot เรียบร้อย คุณจะพบกับเมนู 6 เมนู ที่สามารถทำงานผ่าน Wisible Line assistant ได้มาเริ่มที่ลำดับแรก เมนูซ้ายสุดแถวบน สร้างดีลใหม่ (Add Deal) คุณสามารถสร้างดีลแบบเร่งด่วนผ่านเมนูดังกล่าวได้เพียงเเค่ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ครบ

คำถามที่สอง Deal is a company or a person กดเลือกว่าลูกค้าของคุณในดีลนี้เป็น บริษัท หรือบุคคลธรรมดา

คำถามที่สาม Please enter the company name/ the person name พิมพ์ชื่อบริษัทหรือบุคคลที่เป็นลูกค้าในดีลนี้ของคุณ

คำถามที่สี่ Please enter the deal value (number only) กรอกเฉพาะตัวเลขมูลค่าคาดคะเนของดีลนี้ลงไป หรือจะเลือกจากที่เราแนะนำก็ได้เช่นกัน

คำถามที่ห้าเฉพาะ user ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Pipeline มากกว่า 1 Pipeline เราจะให้คุณเลือกว่าจะให้เพิ่มดีลนี้ไปที่ Pipeline ใด

เมื่อตอบครบทุกคำถามเเล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ  พร้อมกับข้อความรูปภาพที่คุณสามารถกดดูรายละเอียดของดีลที่คุณสร้างไว้ผ่านปุ่ม View Deal detail ด้านล่าง

คุณสามารถเข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลอื่นได้จากหน้าดังกล่าว หรือจะไปเปิด desktop ของคุณเพื่อเพิ่มรายละเอียดอื่นๆ ในภายหลังได้เช่นกันค่ะ

Similar Posts

Quickly create new deals through the Wisible assistant in LINE

Share important files in each deal for more convenient collaboration
Share important files in each deal for more convenient collaboration
Quickly create new deals through the Wisible assistant in Line
Quickly create new deals through the Wisible assistant in Line

After you have already connected to Wisible LInebot, you will be able to see 6 menus that you can use via Wisible Line Assistant. Let’s start with the first one, the left item on the first row; Creating New Deal (Add Deal). You can create new deals urgently through this menu by answering all the following questions.

The second question ‘Deal is a company or a person?’, choose by clicking whether your dealing customer is the company customer or individual customer.

The third question is ‘Please enter the company name/ the person name’, type the name of the company or individual client in this deal.

The fourth question, ‘Please enter the deal value (number only)’, filling in only the estimated value of the deal or you can choose from the amount displayed by the system.

The fifth question, only user that is allow to access to more than 1 Pipeline, we will let you choose which pipeline will this deal be added to.

Once you have answered all the questions, you will receive a message notification from the system with the infographic that you can access to see further details that you have created on the ‘View Deal Detail’ button below.

You can access to add any other details from this page or from your desktop, if you would like to add any details later.

Similar Posts