ทำความรู้จักกับเทคนิคการใช้ Marketing Automation ตัวช่วยขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

Riki Kimura wisible author

Riki Kimura

Digital Marketing Executive at Wisible

Marketing Automation

ในยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้สามารถขยายการเติบโตเพิ่มความสำเร็จให้กับองค์กร เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ และเราก็รู้กันดีว่าการพึ่งพาเพียงโซเชี่ยลมีเดีย ซึ่งมีการแข่งขันที่สูงและอัลกอริทึมที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้ธุรกิจและงานขายตั้งอยู่บนความเสี่ยงที่ไม่มีทางวางแผนล่วงหน้าได้เลย นักขาย และนักการตลาดทุกคนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารยอดขาย ซึ่งกระบวนการขายแบบเดิม ๆ มีข้อจำกัดหลายอย่างและส่งผลให้ไม่สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้า การทำการตลาด Marketing Automation จึงเข้ามาตอบโจทย์อย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่ให้ความสามารถในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำการตลาดในทุกธุรกิจ บทความนี้ขอพาท่านมาทำความรู้จักกับการทำการตลาดอัตโนมัติ ที่จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารยอดขายได้ง่ายขึ้น ทำงานน้อยลง แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มาทำความรู้จักกระบวนการทำงานของเครื่องนี้ให้ลึกซึ้งกันเถอะ

Marketing Automation
ทำความรู้จักกับ Marketing Automation

Marketing Automation คืออะไร

Marketing Automation คือ กระบวนการใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ เพื่อบริหารยอดขายอย่างอัตโนมัติหรือปรับปรุงกิจกรรมการทำการตลาดที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถประหยัดเวลา ลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้ามีความภัคดีในแบรนด์ ในสินค้า หรือแม้แต่ในตัวของนักขายมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการขาย สร้างพื้นที่สำหรับรวบรวม Leads กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพไว้ในที่เดียว และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการเพียงใช้เครื่องมือที่สามารถทำงานในรูปแบบ Automation ได้ทั้งหมด สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ B2B ที่จะต้องบริหารยอดขายจากการซื้อซ้ำของลูกค้า เพื่อให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจนั้นในที่สุด

ประโยชน์ของการใช้ Marketing Automation หรือการตลาดแบบอัตโนมัติ

การใช้ Marketing Automation ในยุคปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับทุกธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาด ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายนี้สามารถช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในการแข่งขันในตลาดมากขึ้น

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: เครื่องมือที่สามารถทำงานอัตโนมัติเหล่านี้สามารถช่วยลดเวลาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมการตลาด เนื่องจากสามารถตั้งค่ากระบวนการต่างๆ ให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จึงทำให้ประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร: การส่งข้อความที่สามารถสื่อสารได้ตรงจุดและปรับปรุงเนื้อหาตามความสนใจของลูกค้าแต่ละบุคคล หรือแต่ละกลุ่มลูกค้า ทำให้การสื่อสารกับลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ควบคุมและจัดการแคมเปญการตลาดได้อย่างมืออาชีพ: Marketing Automation ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ติดตาม และวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดได้อย่างมีระบบ ทำให้แผนการตลาดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว: เครื่องมือ Marketing Automation ช่วยให้คุณสามารถส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ผ่านการสื่อสารที่ดีเหมาะสม ช่วยให้สามารถสร้างความประทับใจและเพิ่มความภักดีให้กับธุรกิจของคุณ
 • การบริหารกลุ่มเป้าหมาย คัดแยกความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย: เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ตามพฤติกรรมและข้อมูลที่เก็บรวบรวม ทำให้ทีมขายสามารถมุ่งให้ข้อเสนอหรือการสนับสนุนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
 • การประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล: การใช้ Marketing Automation ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลการตอบสนองของลูกค้าและวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินแคมเปญต่าง ๆ ในการตลาด ทำให้คุณสามารถปรับปรุงแผนการตลาดในอนาคตอย่างตรงจุด
 • เชื่อมต่อกับโปรแกรม CRM: เมื่อเชื่อมต่อระบบ Marketing Automation เข้ากับโปรแกรม CRM แล้วทีมนักขาย นักการตลาด และผู้ที่ดูแลลูกค้าหลังการขายทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
 • สร้างงานขายที่สามารถทำงาน 24 ชั่วโมง: เมื่อใช้เครื่องมือการทำงานที่เหมาะสมและสร้างระบบที่ดี จะช่วยให้เจ้าของกิจการ และพนักงานขาย สามารถสร้างยอดขายแม้ช่วงเวลาที่หลับ เพราะระบบที่ดีสามารถสื่อสารและปิดการขายให้กับลูกค้าในทุกช่วงเวลา
A group of people having a meeting and crapping a hand
กระบวนการทำงานของเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ

ขั้นตอนกระบวนการทำงานของเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ

เราได้รู้จักถึงประโยชน์ของการใช้งานเครื่องมือ Marketing Automation กันไปบ้างแล้ว หัวข้อนี้เรามาทำความเข้าใจถึงการทำงานของเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ ซึ่งมีกระบวนการที่สามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และทำงานอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนกระบวนการทำงานของเครื่องมือนี้สามารถอธิบายได้คร่าว ๆ แบบเข้าใจง่ายได้ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลลูกค้า

เครื่องมือ Marketing Automation ช่วยในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ฟอร์มลงทะเบียน, คำสั่งซื้อ, หรือการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์และสร้างข้อมูลลูกค้าที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารและโปรโมชั่นต่าง ๆ

 1. คัดแยกกลุ่มเป้าหมาย

หลังจากรวบรวมข้อมูลลูกค้าแล้ว เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติจะช่วยคัดแยกกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งอาจจำแนกตามความสนใจ, พฤติกรรมการซื้อ, ประวัติการสั่งซื้อ, หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 1. จัดการแคมเปญการตลาด

เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถสร้างและจัดการแคมเปญการตลาดออนไลน์ที่เป็นระบบ รวมถึงการกำหนดลำดับขั้นตอน, กำหนดเวลา, และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ทำให้การทำงานมีความมีระบบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 1. ตั้งค่าการสื่อสารอัตโนมัติ

เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถตั้งค่าการสื่อสารอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล์ตามเวลาที่กำหนด, การส่งข้อความส่งเสริมเมื่อลูกค้าทำรายการ, หรือการส่งข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ การตั้งค่านี้ทำให้การสื่อสารกับลูกค้ามีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

 1. วิเคราะห์ผลและประเมินประสิทธิภาพ

เครื่องมือ Marketing Automation ช่วยให้สามารถติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแคมเปญการตลาด รวมถึงการวัดประสิทธิภาพของการสื่อสารกับลูกค้า ผ่านการเก็บข้อมูลเช่น อัตราการเปิดอีเมล์, การคลิก, หรือการทำธุรกรรม สามารถปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เรารู้ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มเป้าหมายและยืนยันว่ากลุ่มเป้าหมายที่เลือกมานั้นเหมาะสม

 1. สร้างกระบวนการซื้อซ้ำ

ในกระบวนการทำงานของเครื่องมือ Marketing Automation ยังสามารถนำไปสู่การสร้างกระบวนการซื้อซ้ำ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลมาปรับปรุงการสื่อสารและโปรโมชั่น ตามความสนใจและความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษและมีความยินดีที่จะกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีกครั้ง สร้างความผูกพันให้กับธุรกิจในระยะยาว

เริ่มต้นการทำการตลาดแบบ Automation ด้วยเครื่องมือ E-mail Marketing

เราได้รู้จักกับการทำงานของ Marketing Automation กันไปบ้างแล้ว คำถามแรกที่อยู่ในใจใครหลายคนคือ แล้วเราจะเริ่มมันยังไงดี ในหัวข้อนี้เราจึงขอมาไกด์แนวทางเพื่อให้การวางระบบนั้นง่ายขึ้น ด้วยเครื่องมือ E-mail Marketing ที่หลายคนมักมองข้าม เพราะคิดว่าไม่ค่อยเวิร์คกับเมืองไทย มันตกยุคไปแล้ว แต่สิ่งนี้กลับเติบโตอย่างมากในสายงานฝั่ง IM ที่หลายคนสร้างผลลัพธ์มากมาย และธุรกิจไทยหลายแบรนด์ก็ใช้ประโยชน์จากการทำการตลาดผ่าน E-mail ข่าวดีก็คือเครื่องมือนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจ ทุกสายงานขาย สามารถรักษาลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ำได้เป็นอย่างดี เรามาเริ่มต้นกันเถอะ

เลือกเครื่องมือ E-mail Marketing ให้เหมาะสม


เลือกเครื่องมือ E-mail Marketing ที่มีความสามารถในการบริหารงานแบบ Automation เพราะหากใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม จากการที่สามารถบริหารงานขายเพียงวันละ 2-3 ชั่วโมง กลายเป็นจะต้องคอยนั่งเฝ้าเปิดอ่าน E-mail ทุกฉบับ ซึ่งอาจต้องทำงาน 24 ชม. เลยก็เป็นได้ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องมือที่เหมาะสม
แต่การจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนั้นเรามีข่าวดีและข่าวร้ายมาบอก
ขอเริ่มกันที่ข่าวร้ายกันก่อนคือ เครื่องมือดี ๆ ที่เกี่ยวกับการทำ E-mail Marketing ส่วนใหญ่มักเป็นเครื่องมือจากต่างประเทศ ซึ่งอาจต้องมีการปรับจูนช่วงแรกเพื่อให้ทีมขายทุกคนเข้าใจในกระบวนการใช้งาน และเข้ากับบริบทการใช้งานในประเทศไทยอีกด้วย
แต่มีข่าวดีคือเครื่องมือ E-mail Marketing ที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยกำลังคลอดออกมา ที่พัฒนาระบบโดย Wisible เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการบริหารงานขาย และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ทวีคูณมากขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม The Revenue Intelligence เป็นโปรแแกรม CRM ที่พัฒนาโดย Wisible เช่นกันซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในฟลายกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ B2B
เมื่อเลือกเครื่องมือ E-mail Marketing เราไปลุยในข้อต่อไปกันต่อได้เลย


เก็บ E-mail List ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย


การทำ E-mail Marketing หลักสำคัญที่สุดคือข้อนี้เลย เพราะ E-mail List จะเป็นเหมือนเครื่องผลิตเงินที่สามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมาย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญจึงขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ในการสร้าง Lead Generation โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอบเหล่านี้ได้เลย

 • ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย: วิเคราะห์และทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ ในเรื่องความสนใจ, ความต้องการ, และปัญหาที่พวกเขาเผชิญ และกลับมาถามตัวเองว่าเราสามารถช่วยว่าที่ลูกค้าที่กำลังเผชิญเรื่องเหล่านั้นในด้านไหนบ้าง
 • สร้าง Lead Magnet: เป็นขั้นตอนที่เราจะมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อแลกกับการขอ E-mail กลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการสร้างข้อเสนอ, เนื้อหา, หรือสิ่งที่มีค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้มีการกรอกสมาชิก โดยให้ข้อมูลอีเมล์ของพวกเขาเป็นแลกเปลี่ยน 
 • เพิ่มแบบฟอร์มการสมาชิกอีเมลล์ในทุกที่ ที่กลุ่มเป้าหมายอยู่: ตั้งแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, หรือช่องทางการตลาดอื่น ๆ ของคุณ เพื่อรับที่อยู่อีเมล์จากผู้ที่สนใจในสิ่งที่คุณนำเสนอ
 • เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว เราไปหัวข้อถัดไปกันได้เลย

เริ่มสร้างความสัมพันธ์อันดีกับว่าที่ลูกค้า ผ่านเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้


ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดขึ้นได้จากความไว้ใจ สิ่งสำคัญคือต้องชัดเจน ว่าเมื่อกลุ่มเป้าหมายอยู่ตรงหน้าเราสามารถเป็นประโยชน์ให้แก่เขาได้ สามารถทำได้ด้วยออกแบบเทมเพลตอีเมล์ที่น่าสนใจ และเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพ ที่สามารถนำพาลูกค้าเข้าสู่กระบวนการซื้อสินค้าหรือบริการจากเราได้ ในกระบวนการนี้สามารถตั้งค่านำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้เป็นอัตโนมัติ เมื่อมีลูกค้ากรอกอีเมลล์มาเราสามารถสร้างความสัมพันธ์กบลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

ขายของได้ทันที

เมื่อได้รับอีเมลล์จากกลุ่มเป้าหมายแล้ว นอกจากการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายก่อนแล้วเรายังสามารถขายสินค้าได้ในทันที เพราะหลังจากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเรียบร้อยแล้วถัดมาก็คือเวลาขายสินค้าและบริการอยู่ดี สิ่งที่ควรทำควบคู่เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น คือการสร้าง Sale page ที่ทรงพลัง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเมื่อได้อ่านหน้า Sale page นั้นแล้วมีโอกาสตัดสินใจซื้อได้เร็วมากยิ่งขึ้น

คัดแยก Leads ทั้งหมดเพื่อทำการ ทดสอบ ปรับปรุง วิเคราะห์ผล และประเมินประสิทธิภาพ ต่อไป

เมื่อเราสร้างความสัมพันธ์ และขายสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคือการแยก Leads ทั้งหมด โดยคัดแยกคัดแยกเป็น 3 กลุ่ม หรือมากกว่านั้นแล้วแต่สเกลของธุรกิจ

 • ขายสินค้าตัวอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถให้ข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ
 • กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่ให้ความสนใจ รอให้เราบิ้วอีกหน่อย กลุ่มนี้ต้องเน้นเอาใจให้ข้อเสนอดี ๆ คอยป้อนอยู่เสมอ เมื่อว่าที่ลูกค้าพร้อมเมื่อไหร่ ก็จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าเราได้เอง แต่ทั้งหมดยังต้องผ่านการ ทดสอบ ปรับปรุง วิเคราะห์ผล และประเมินประสิทธิภาพ อยู่เรื่อย ๆ 
 • กลุ่มสุดท้าย กลุ่มที่มาเพราะได้ข้อเสนอดี ๆ และจากไป หรือมาเพื่อมารับข้อมูลจากเรา กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราสามารถให้ข้อเสนอดี ๆ เพื่อแลกกับอะไรบางอย่าง และต้องคอยประชาสัมพันธ์ป้อนข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อที่วันนึงจะขยับความสนใจ จนได้กลายเป็นลูกค้าในที่สุด เพราะยังไงเมื่อมีการกรอก อีเมลล์เข้ามาแล้วแสดงว่าเรามีข้อเสนออะไรบางอย่างที่คนกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน

สิ่งที่เรากล่าวทั้งหมดนี้ ดูเหมือนจะยุ่งยาก แต่ความเป็นจริงแล้ว เป็นการทำงานด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลหากลุ่มเป้าหมายโดยตรง หรือการคัดแยกลีดต่าง ๆ ระบบก็จะดำเนินการอัตโนมัติ หน้าที่เราเพียงแค่ควบคุมระบบให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และเมื่อยิ่งใช้งานควบคู่กับระบบ CRM ก็จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารยอดขาย ให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาลดลง

เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถทำการตลาดด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ Marketing Automation ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เหนือระดับในการบริหารยอดขาย โดยใช้เครื่องมือ E-mail Marketing สำหรับคนไทยที่พัฒนาโดย Wisible ติดต่อเราเพื่อนัด Demo วันนี้ เพื่อให้ท่านเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้เริ่มต้นใช้งาน เพื่อการเติบโตของธุรกิจในอีกขั้น!

Ref: https://mailchimp.com/marketing-glossary/email-automation/

Similar Posts