10 เทคนิคคุยยังไง ให้พิชิตใจลูกค้ามาซื้อของกับเรา

Riki Kimura wisible author

Riki Kimura

Digital Marketing Executive at Wisible

10 เทคนิคคุยยังไง ให้พิชิตใจลูกค้ามาซื้อของกับเรา
10 เทคนิคคุยยังไง ให้พิชิตใจลูกค้ามาซื้อของกับเรา

ทุกความสำเร็จย่อมเกิดจากการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ เช่นเดียวกันความสำเร็จของงานขาย ที่สามารถพิชิตใจลูกค้าให้มาซื้อของกับเรา อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบริการ คุณภาพของสินค้า และการบรรจุหีบห่อที่สวยงามน่าสนใจเพียงเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมทั้งการพูดคุยที่มีหลายเทคนิคในการสื่อสาร ส่วนจะมีอะไรบ้าง? พบกับบทความ ที่เราขอแนะนำเลยก็คือ 10 เทคนิคคุยยังไง ให้พิชิตใจลูกค้ามาซื้อของกับเรา

1. พูดคุยนำเสนอให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

การพูดคุยเพื่อพิชิตใจลูกค้าให้มาซื้อของกับเรา เทคนิคแรกต้องศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเข้าใจ เพราะลูกค้าแต่ละแบบนอกจากมีความต้องการที่แตกต่างกันแล้ว พฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละกลุ่มยังแตกต่างกัน การพูดคุยจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละรูปแบบ ดังนี้

  • ลูกค้าขาประจำ ลูกค้ากลุ่มนี้เชื่อมั่นและศรัทธาในคุณภาพของสินค้าและบริการของเราอยู่แล้ว เทคนิคในการพูดคุย จึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ทั้งการแนะนำการสั่งซื้อที่ช่วยให้ลูกค้าได้ประโยชน์ เช่น การซื้อปลีก การซื้อยกโหล รวมทั้งการแนะนำสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า 
  • ลูกค้าที่เป็นนักต่อรอง ลูกค้ากลุ่มนี้การตัดสินใจเลือกซื้อขึ้นอยู่กับความคุ้มค่า คุ้มราคา และมักต่อรองราคา แต่มีโอกาสซื้อสินค้าแน่นอน เทคนิคการพูดคุยจึงเป็นการแนะนำโปรโมชั่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการเลือกซื้อ เป็นการช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น
  • ลูกค้ากลุ่มพร้อมซื้อหากพึงพอใจ ลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้จะให้ความสนใจสินค้าและบริการ น่าจะซื้อแต่ยังไม่ตัดสินใจ เทคนิคการพูดคุยได้แก่การเชิญชวน พูดคุยเพื่อถามความต้องการและให้ข้อมูล หากลูกค้าพึงพอใจการตัดสินใจซื้อก็เกิดขึ้นได้
  • ลูกค้ากลุ่มเดินชม ส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจซื้อ หรือไม่มีสินค้าที่ต้องการอยู่ในใจ เทคนิคการพูดคุยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความคุ้นเคย ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ และมีโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคตได้
เริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี
เริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี

2. เริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี

การเป็นผู้ฟังที่ดี ช่วยให้เราลำดับความต้องการของลูกค้า พูดคุยนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และสามารถพิชิตใจลูกค้าให้ซื้อของเราได้ สำหรับการเป็นนักฟังที่ดี จงอดทนและฟังลูกค้าให้จบก่อนเสมอ หลักสำคัญไม่ควรพูดแทรก หรือขัดลูกค้า แต่จะต้องฟังจับใจความจากลูกค้าให้ครบถ้วนและจบประโยค การพูดพิชิตใจลูกค้าให้ซื้อของเราก็ทำได้ไม่ยาก

3. เทคนิคพูดคุยด้วยการถามคำถามก่อน

การเริ่มต้นบทสนทนา หรือการนำเสนอสินค้า ควรสร้างความรู้สึกที่ดีในการรับฟังให้กับลูกค้า การถามคำถาม ยังทำให้เราพูดคุยนำเสนอได้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือสามารถแก้ไขปัญหาช่วยให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นกว่าเดิมได้ โดยเฉพาะคำถามปลายเปิดที่ลูกค้าสามารถเล่าสถานการณ์ หรือปัญหาให้เราได้เก็บข้อมูล

4. พูดให้น้อย เน้นเนื้อหา จริงใจ

บางครั้งการพูดนำเสนอข้อมูลสินค้าที่มุ่งเน้นปิดการขายมากเกินไป อาจพูดให้ข้อมูลกว้างมาก จนทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่พูดนำเสนอไม่เกี่ยวกับลูกค้า สุดท้ายแล้วความสนใจของลูกค้าก็หายไปในที่สุด เทคนิคการพูดเพื่อพิชิตใจลูกค้าควรให้ข้อมูลที่เน้นเนื้อหาด้วยคำพูดที่จริงใจ จะทำให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการรับฟังข้อมูลที่ตรงใจที่ลูกค้าอยากได้ยินและโดนใจลูกค้ามากที่สุด

5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับลูกค้า

การให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคที่สามารถพิชิตใจลูกค้ามาซื้อของกับเรา หรือทำให้ลูกค้าเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าและบริการ ยังเป็นการให้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายแก่ลูกค้า เช่น การบอกเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการ จากลูกค้าที่เคยใช้สินค้าของเราก่อนหน้านี้

6. เทคนิคการพูดด้วยความเป็นมิตร สร้างความสนิทสนม

การพูดด้วยความเป็นมิตรเริ่มจากมีรอยยิ้ม ซึ่งการพูดอย่างเป็นมิตรพร้อมรอยยิ้ม นอกจากสร้างความสนิทสนม ยังเป็นภาพลักษณ์ที่บ่งบอกมรรยาททางสังคมสำหรับการเป็นนักขายที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ อีกทั้งรอยยิ้มผูกมิตรยังสามารถพิชิตใจลูกค้าให้ซื้อสินค้า และกลายเป็นลูกค้าประจำของเราได้

การแต่งกายเพื่อเตรียมความพร้อม
การแต่งกายเพื่อเตรียมความพร้อม

7. การแต่งกาย การเตรียมพร้อม

การแต่งกาย การเตรียมพร้อม ถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งสำหรับงานขาย เพราะการพูดที่ดีมีเนื้อหาข้อมูลน่าสนใจ แต่การแต่งกายขาดความพร้อม ขาดความน่าเชื่อถือ ก็ไม่สามารถทำให้ลูกค้าสนใจรับฟังข้อมูลและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเราได้ การแต่งกายควรแต่งกายด้วยโทนสีเรียบ ๆ สะอาด เตรียมการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพน่าฟัง

8. มีทัศนะที่ดีหลีกเลี่ยงการพูดลบ ๆ 

เมื่ออยู่ในหน้าที่ผู้ให้บริการ การมีทัศนคติที่ดีจะทำให้เรามีมุมมองเชิงบวก เพราะบางครั้งการพูดคุยหรือนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า อาจได้รับคำถามเชิงลบ ซึ่งก็จะทำให้เราหมดพลังไประหว่างให้บริการได้ แต่การมีทัศนคติที่ดียังทำให้เรารับฟังคำพูดเชิงลบ และใช้คำพูดในทางบวกพิชิตใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าของเราได้อีกด้วย

9. หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบสินค้าและบริการกับคู่แข่งในเชิงลบ

เทคนิคในการใช้คำพูดเพื่อพิชิตใจลูกค้า นอกจากการให้ข้อมูลและการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบสินค้าและบริการกับคู่แข่งในเชิงลบ แต่ควรพูดถึงสินค้าและบริการในลักษณะให้ลูกค้าพิสูจน์ได้ถึงความแตกต่าง เช่น คุณภาพที่แตกต่าง ราคาแตกต่าง และการให้บริการที่แตกต่าง 

10. พูดนำเสนอจุดเด่นของสินค้าและบริการ

การพิชิตใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าของเรา บางครั้งสินค้าที่ดีอาจไม่ใช่ประเด็น ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้เพียงอย่างเดียว แต่ประเด็นสำคัญต่อมา อาจอยู่ที่การพูดนำเสนอจุดเด่นของสินค้าและบริการ ให้ลูกค้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์อย่างไรกับสินค้าชิ้นนี้ หรือสามารถพูดโชว์จุดเด่นให้ลูกค้ารู้สึกอยากได้

การพูดคุยเพื่อพิชิตใจลูกค้าให้มาซื้อของกับเรา ก่อนใช้เทคนิคต่าง ๆ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อให้เราสามารถเลือกเทคนิคการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ก็คือการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อให้ทราบพฤติกรรมและความต้องการ จากนั้นทำการเลือกเทคนิคในการพูดคุยให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า หรืออาจใช้ร่วมกันหลาย ๆ เทคนิค การพิชิตใจลูกค้าก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Similar Posts