13 ปี ของ ‘Cumulate Plus’ ธุรกิจที่ ‘แปรรูปขยะ’ กว่า 100,000 ตัน เป็นสนามออกกำลังกายหลายพันแห่ง

Riki Kimura wisible author

Riki Kimura

Digital Marketing Executive at Wisible

13 ปี ของ ‘Cumulate Plus’ ธุรกิจที่ ‘แปรรูปขยะ’ กว่า 100,000 ตัน เป็นสนามออกกำลังกายหลายพันแห่ง
13 ปี ของ ‘Cumulate Plus’ ธุรกิจที่ ‘แปรรูปขยะ’ กว่า 100,000 ตัน เป็นสนามออกกำลังกายหลายพันแห่ง

ตามข้อมูลของกรมโรงอุตสาหกรรม ซึ่งได้แสดงสถิติจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน โดยมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 138,807 แห่ง  ทั้งนี้ข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยก็ยังได้เปิดเผยเอาไว้ว่า มีปริมาณขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมในไทยถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีไม่ถึงครึ่ง ส่วนที่กำจัดผิดวิธีนั้นก็ก่อมลพิษ สร้างผลกระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ขณะเดียวกันการกำจัดขยะพิษจากโรงานอุตสาหกรรมเป็นขยะที่ต้องได้รับการกำจัดอย่างพิเศษ แต่โรงงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรมถูกกฎหมายในไทยที่ได้มาตรฐานยังมีเพียงไม่กี่ราย สวนทางกลุ่มลักลอบทิ้ง หรือธุรกิจสีเทารับกำจัดโดยไม่ถูกต้อง

เมื่อจำนวนโรงงานรับกำจัดที่ถูกกฎหมายในไทยไม่สมดุลกับจำนวนขยะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นที่น่าสนใจว่าประเทศไทยควรสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีสูงได้เข้ามาทำธุรกิจกำจัดขยะมากขึ้นแล้วหรือยัง?

จากข้อข้องใจนี้ เนวิเกเตอร์ความสงสัยก็ได้พาเราไปยังบริษัท Cumulate Plus จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับกำจัดขยะและบำบัดขยะ Industrial Waste จำพวกขยะไม่อันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือกลุ่มที่เรียกว่า  รง 4. ประเภท 105,(53)9 คัดแยกบดย่อยและแปรรูป ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เช้าวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายในเดือนฝนพรำ เราขับรถจากเมืองหลวงมุ่งหน้าสู่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรม 304 ใช้เวลาจากเมืองกรุงไม่นานก็ถึงที่หมายที่ปักหมุดเอาไว้ ทันทีที่รถจอดนิ่งสนิท ‘คุณเอก-พงษ์ธเนศ สมบัติมาก’ ก็ได้ออกมาต้อนรับเราเข้าไปสู่โลกของธุรกิจแปรรูปขยะจากโรงงาน

‘คุณเอก-พงษ์ธเนศ’ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Cumulate Plus  จำกัด
‘คุณเอก-พงษ์ธเนศ’ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Cumulate Plus  จำกัด

‘คุณเอก-พงษ์ธเนศ’ คือผู้ก่อตั้ง บริษัท Cumulate Plus  จำกัด  ทว่าเขาเป็นทั้งผู้จัดการ เซลล์และผู้บริหารโรงงานกำจัดและบำบัดขยะ

เขาดำเนินธุรกิจนี้มาแล้วกว่า 13 ปีและได้เปลี่ยนขยะไม่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 100,000 ตัน ให้กลับมาเป็นวัสดุมีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยประตูโรงงานแห่งนี้ได้ทำหน้าที่ทั้งเปิดรับขยะ หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำมาแปรรูป ขณะเดียวกันประตูบานเดียวกันนี้ก็สลับเปิดออกเพื่อนำส่ง Finnished Goods หรือวัสดุที่ได้ถูกแปรรูปแล้วกระจายออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ต่อ

ขณะที่คุณพงษ์ธเนศเดินนำหน้าเราไปยังจุดแยกเศษวัสดุบนพื้นที่ทำงานกว่า 3 ไร่ของเขา ฝนก็เริ่มโปรยลงมาเม็ดบางๆ ในเวลาเดียวกัน รถบรรทุกทั้ง 2 คันก็ได้ทยอยนำขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมมาลำเรียงไว้เพื่อรอเข้าสู่ขบวนการแปรรูป หรือการเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี

ถ้าเขามีขยะกองใหญ่อยู่ในโรงงาน นั่นคือหน้าที่ที่ผมจะต้องออกไปรับขยะจากเขากลับมาคัดแยกที่โรงงานเรา
ถ้าเขามีขยะกองใหญ่อยู่ในโรงงาน นั่นคือหน้าที่ที่ผมจะต้องออกไปรับขยะจากเขากลับมาคัดแยกที่โรงงานเรา

หน้าที่ของผมคือทำให้โรงงานลูกค้าไม่รก ไม่มีขยะ ไม่มีอะไรกองอยู่เกะกะ ถ้าเขามีขยะกองใหญ่อยู่ในโรงงาน นั่นคือหน้าที่ที่ผมจะต้องออกไปทุกๆ วัน ออกไปรับขยะจากเขากลับมาคัดแยกที่โรงงานเรา’

ชายเจ้าของโรงงานแปรรูปขยะบอกเรา พลางบอกทางเพื่อให้เราเดินอย่างระมัดระวัง พร้อมกับนำหน้าเพื่อพาไปดูขั้นตอนการกำจัดขยะที่สร้างมลพิษต่อชุมชนน้อยที่สุดแต่สร้างประโยชน์ต่อมนุษย์ได้มากที่สุด

ภูเขาเส้นยางปริมาณกว่า 100,000 ตันที่ถูกป้องกันไม่ให้ถูกนำไปฝังกลบ

เราจินตนาการตัวเองเป็นนักเรียนที่กำลังมาทัศนศึกษาในโรงงานแปรรูปขยะ ส่วนชายผู้เดินนำหน้าก็ทำหน้าที่เป็นวิทยากรที่กำลังบรรยายถึงนิยามของ ‘ขยะ’ ที่กองทับถมกันที่อยู่ต่อหน้าเพื่อรอวันแปรรูป เขาอธิบายว่า ขยะที่รับมานั้นเป็นขยะกลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก่ เศษเหล็ก พลาสติก ยาง ขวดแก้วและหนัง ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่ก่ออันตรายต่อมนุษย์

‘คุณเอก-พงษ์ธเนศ’ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Cumulate Plus  จำกัด
‘คุณเอก-พงษ์ธเนศ’ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Cumulate Plus  จำกัด

เจ้าของโรงงานแห่งนี้ยังคงเดินนำหน้าเรา และเรากำลังเข้าใกล้ภูเขาเส้นยางสีดำในทุกๆ ฝีเท้าที่ก้าวไปข้างหน้า ระหว่างยืนอยู่ท่ามกลางกองยาง เจ้าของพื้นที่ 3 ไร่แห่งนี้ก็หยิบตัวอย่างเส้นยางที่ถูกเรียกว่า ‘ขยะ’ ขึ้นมาให้เราดูเพื่อประกอบการอธิบายว่า ขยะหนึ่งชิ้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ทั้งยางและเหล็กหากไม่มีการกำจัดอย่างถูกวิธี ขยะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ปริมาณขยะที่รวมกันแล้ว มีน้ำหนักราวๆ  30 ตัน
ปริมาณขยะที่รวมกันแล้ว มีน้ำหนักราวๆ  30 ตัน

เขาเปรียบเทียบว่าปริมาณของขยะที่เราเห็นกองนี้ รวมกันแล้วมีน้ำหนักราวๆ  30 ตัน และหากนึกภาพไม่ออก ลองจินตนาการตามว่าขยะปริมาณ 15 ตันเทียบได้เท่ากับรถสิบล้อ 1 คัน สำหรับคนไม่เก่งเลขอย่างเราก็พอจะนึกตามและคำนวนได้คร่าวๆ ว่า แต่ละปีธุรกิจเล็กๆ นี้ ได้ช่วยให้ขยะไม่ถูกนำไปฝังกลบรวมแล้วปีละกว่า 1,000 –  2,000 ตัน ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีของธุรกิจนี้ที่ดำเนินกิจการบนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ได้รับขยะเข้ามาแยกชิ้นส่วนและแปรรูป ตลอดจนได้ขนออกวัสดุที่แปรรูปแล้วกระจายไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทั้งหมดที่เขาเล่ามา เราคำนวณได้คร่าวๆ ว่าธุรกิจของเขานั้นจะช่วยให้ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 100,000 ตันไม่ต้องถูกนำไปฝังกลบ

ที่มาของขยะและที่ไปของขยะที่ถูกแปรรูปแล้ว


‘หากไม่มีโรงงานกำจัดขยะอย่างพวกเรา โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จะเอาขยะพวกนี้ไปฝังกลบดิน โดยขยะเหล่านี้จะใช้เวลาในการย่อยสลายนาน 200 – 300 ปี’


เขาให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ขยะที่รับมานั้น ล้วนแล้วแต่มาจากโรงงานที่ใส่ใจขั้นตอนการกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีเศษวัสดุเหลือจากการผลิตปริมาณมหาศาล โรงงานเหล่านี้จึงส่งต่อขยะให้ผู้ให้บริการรับกำจัดขยะและบำบัดขยะ Industrial Waste นำไปแปรรูปเพื่อเอากลับมาใช้งานใหม่ได้แบบ 100% ด้วยกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน

กองซากเศษยาง
กองซากเศษยาง

ฝนเริ่มลงเม็ดถี่ เราเดินผ่านภูเขาสีดำเข้าไปยังโรงเครื่องจักรใหญ่ ขณะที่เรายังตื่นเต้นกับกองซากเศษยางอยู่นั้น ก็ได้พบว่าภายในมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่า เมื่อได้เห็นว่าขยะจากด้านนอกถูกลำเรียงเข้ามาเพื่อคัดแยกและแปรสภาพไปสู่สิ่งต่างๆ โดยจะไม่ถูกฝังกลบเลย

ชิ้นส่วนยางที่ถูกแปรรูปเป็นเม็ดยาง
ชิ้นส่วนยางที่ถูกแปรรูปเป็นเม็ดยาง

ภายในโรงเครื่องจักรแห่งนี้ มีทั้งเครื่องจักรแปรรูปจากชิ้นส่วนยางให้เป็นเม็ดยางขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 4 เซนติเมตรจนเหลือขนาดเล็กเท่าโมเลกุลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ส่วนหนึ่งที่ถูกแปรรูปเป็นเม็ดยางก็จะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างเป็นลู่วิ่งและสนามกีฬามาแล้วปริมาณกว่า 30,000 ตัน  และบางส่วนก็สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อหลอมผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นมาใหม่ได้

‘Cumulate Plus’ ธุรกิจที่ตั้งใจจะเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นวัสดุที่มีประโยชน์


จากความตั้งใจของชายผู้ยืนบรรยายอยู่เบื้องหน้า ทำเราให้เรานึกถึงธุรกิจในอนาคตเมื่อคนทั่วโลกกำลังร่วมมือกันลดปริมาณขยะ รัฐบาลในประเทศต่างๆ ต่างก็สนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพร้อมเดินหน้าผลักดันการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ‘คุณเอก-พงษ์ธเนศ’ บอกเราว่า ‘Cumulate Plus’ คือธุรกิจ 1 ในจำนวนเพียง 3,000 ธุรกิจในเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

เขาเริ่มต้นธุรกิจในช่วงที่เมืองไทยยังไม่ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม จากการเริ่มต้นเป็นผู้ให้บริการรับกำจัดขยะ Industrial Waste ก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นผู้ผลิตเม็ดยางรีไซเคิลควบคู่ไปด้วย

ปัจจุบันอัตราส่วนของธุรกิจกำจัดขยะ 1 แห่งนั้น จะต้องดูแลขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมถึง 47 แห่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว กิจการขนาดเล็กของเขามีกำลังคน กำลังเครื่องจักรและศักยภาพในการบัด กำจัดและแปรรูปขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมเพียง 3 – 4 แห่งจากโรงงานอุตสาหรรมในจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น โดยเขาก็มองว่าอัตราส่วนในการดูแลกำจัดขยะภายในประเทศที่ไม่สมดุลเช่นนี้ จะยิ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้คนในอนาคตแน่นอน

จากวันแรกที่เริ่มต้นธุรกิจ เริ่มจากทีมเล็กๆ กระทั่งก้าวปีที่ 13
จากวันแรกที่เริ่มต้นธุรกิจ เริ่มจากทีมเล็กๆ กระทั่งก้าวปีที่ 13

จากวันแรกที่เริ่มต้นธุรกิจ เขาเริ่มจากทีมเล็กๆ กระทั่งในก้าวปีที่ 13 นี้ ธุรกิจของเขายังคงมีกำลังในการรับปริมาณขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมได้เพียงเดือนละ 1,000 – 2,000 ตัน ด้วยแรงงานคนไม่กี่สิบคน พร้อมกับรถบรรทุกอีก 2 คัน จากขยะจำนวนมหาศาลที่ทยอยขนเข้า เขาสามารถแปรรูปขยะเหล่านั้นจนสามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ นอกจากลดการฝังกลบแล้ว กิจการของเขาก็ยังช่วยลดการนำเข้าเม็ดยางจากต่างประเทศปีละหลายพันตันเลยทีเดียว

ธุรกิจในอนาคต จะต้องตอบโจทย์คนในอนาคตด้วย

ประตูของ ‘Cumulate Plus’ ที่ได้เปิดต้อนรับในวันนั้น ประตูบานเดียวกันนี้ยังสะท้อนให้คนนอกอย่างเราได้เห็นว่าธุรกิจกำจัดและบำบัดขยะกำลังจะกลายเป็นธุรกิจมาแรงในอนาคตได้ เพราะ ‘โลก’ ได้ส่งสัญญาณต่อมนุษยชาติแล้วว่า วันนี้ทุกคนต้องช่วยกันดูแล ‘โลก’

โรงงานอุตสาหกรรมมากมายในทุกภูมิภาค ที่ต้องการกำจัดและบำบัดขยะอย่างถูกวิธี
โรงงานอุตสาหกรรมมากมายในทุกภูมิภาค ที่ต้องการกำจัดและบำบัดขยะอย่างถูกวิธี

ในประเทศไทยยังมีโรงงานอุตสาหกรรมอีกมากมายที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคที่ต้องการกำจัดและบำบัดขยะอย่างถูกวิธี ทว่า ‘Cumulate Plus’ เองยังมีข้อจำกัดในการให้บริการ เนื่องด้วยพื้นที่ให้บริการและกำลังคน แต่ในอนาคตผู้ประกอบการคนนี้ก็ได้วางแผนขยายกำลังในการดูแลจัดการขยะโรงงานอุตสาหกรรม ตามความตั้งใจที่เขาอยากช่วยดูและพื้นที่โรงงานให้สะอาด และอยากช่วยให้ขยะเหล่านั้นไม่ต้องถูกนำไปฝังกลบแต่ถูกนำกลับใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

Software ของ Wisible กับการจัดการงานของ Cumulate Plus

‘คุณเอก-พงษ์ธเนศ’ นอกจากเป็นผู้ก่อตั้งแล้ว ยังดูแลงานประมูลขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เซลล์ส่งสินค้าแปรรูปไปยังบริษัทคู่ค้าและเป็นผู้จัดการที่ดูแลภาพรวมการทำงานของคนในโรงงานด้วย เมื่องานล้นมือแต่ยังมีแพชชันแรงกล้าในการแปรรูปขยะอยู่ เมื่อมีแผนขยายการให้บริการ เขาจึงได้มองหา Sotfware เพื่อช่วยลดภาระและลดความซ้ำซ้อนของงาน เพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเมื่อพร้อมขยายทีม เขาจะสามารถได้ส่งต่องานให้กับทีมได้ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เฉกเช่นกับที่เขาเคยดูแลลูกค้ามาตลอด 13 ปี

ธุรกิจของ ‘Cumulate Plus’ ซึ่งดำเนินกิจการในรูปแบบ Inputs และ Outputs เป็นการนำเข้าขยะเข้ามาแปรรูป เมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วก็ต้องส่งออกไป ในเวลาเดียวกันก็หมายถึงการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องมากมายด้วย เมื่อเริ่มจัดการงานที่เข้ามาอย่างล้นมือไม่ไหวแล้ว เขาจึงได้เริ่มนำ Software จาก Wisible เข้ามาช่วยจัดการงานทั้งการเก็บข้อมูลและการติดตามงานในขั้นตอนต่างๆ รวมไปถึงการจัด Route การขนส่งด้วย

เมื่อแปรรูปขยะไปสู่เม็ดยางเรียบร้อยแล้ว เขายังต้องบริหารจัดการสินค้าเหล่านี้เพื่อกระจายสินค้าไปยังบริษัทคู่ค้าเพื่อนำไปสร้างเป็นสนามกีฬาหรือลู่วิ่ง และทุกๆ 4 เดือน ผู้ให้บริการสร้างสนามกีฬาเหล่านี้จะต้องเติมเม็ดยางลงในสนามหญ้าเทียมเพื่อช่วยรักษาสภาพผิวให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานและเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น เขาก็ได้เอาระบบการทำงานของ Wisible เข้ามาช่วยในเรื่องการติดตามเพื่อแจ้งเตือนให้กับลูกค้า

‘ที่ผ่านมาผมทำงานคนเดียว ส่วนการจัดเก็บข้อมูลตัวเลขและยอดขายก็จะรวมไว้ในไฟล์ Excel ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่ไม่ละเอียด ต้นปีที่ผ่านมาผมเริ่มเอาระบบของ Wisible เข้ามาช่วยงาน เริ่มตั้งแต่ การบันทึกข้อมูลของ Contact Person จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ Data Base

ในพาร์ทของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการสร้างลู่วิ่งและสนามกีฬาที่ผมจำหน่ายเม็ดยางผมออกไป ผมก็บันทึกข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ใน Data Base เช่นกัน จากการใช้งาน Wisible ในช่วงที่ผ่านมา ผมพบว่า Software นนี้มีประโยชน์กับงานของผม เช่น ในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเมื่อใช้งานไปซักระยะก็จะสึก เมื่อโดนความร้อนหญ้าเทียมก็จะหงิกงอ จึงมีกำหนดเติมเม็ดยางในทุกๆ  4 เดือน เพื่อยืดอายุการใช้งาน ดังนั้น ผมก็จะตั้งเตือนใน Wisible เพื่อที่จะติดตามและดูแลเสริมยางให้’

ธุรกิจในยุค Digital นั้นสามารถใช้ Digital Tool เข้ามาช่วยจัดการเพื่อลดความซับซ้อนในการทำงานได้ เช่นกันกับที่ ‘คุณเอก-พงษ์ธเนศ’ ได้ย้ำกับเราว่าการดูแลจัดการ การกำจัดและบำบัดขยะก็ยังต้องทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานหลังบ้านก็เช่นกัน เขาต้องเก็บข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบด้วย

‘แม้จะทดลองใช้งานระบบของ Wisible มาไม่ถึงปี แต่วันนี้งานที่ซ้ำซ้อนถูกลดลงไปมาก Data Base ที่เก็บสะสมเอาไว้ทำให้ผมสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับการวางแผนงานในอนาคตได้’

ฝนที่ตกลงมาเม็ดบางๆ ในช่วงเช้าเริ่มหายไป แสงแดดยามบ่ายกำลังกลับมา เราขับรถมุ่งหน้ากลับสู่เมืองกรุง หลับจบการสนทนาในบ่ายวันนั้น สุดท้ายแล้วเราก็ยังเชื่อว่า Wisible เองในฐานะผู้ให้บริการระบบจัดการข้อมูล ระบบจัดการงานขาย ก็อยากเส้นทางข้างหน้าของผู้ให้บริการกำจัด บำบัดและแปรรูปขยะโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง ‘บริษัท Cumulate Plus จำกัด’ อีกไกล ๆ เช่นกัน

Similar Posts