ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

Riki Kimura wisible author

Riki Kimura

Digital Marketing Executive at Wisible

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

ปัจจุบันเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทและเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม อีกทั้งอินเทอร์เน็ตยังก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจบนโลกออนไลน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจใหม่บนอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก และเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เริ่มต้นทั้ง ธุรกิจ B2B , B2C ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมืออาชีพ บทความนี้เรามีปัจจัยสู่ความสำเร็จ ของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ มาแนะนำ

ธุรกิจออนไลน์ คืออะไร

ธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่าการทำธุรกิจ E-Commerce เป็นการขายสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ ที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อก่อให้เกิดผลกำไรเป็นรายได้เสริมหรือรายได้แบบอาชีพประจำ

องค์ประกอบ ของธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันเป็นที่สนใจของนักลงทุน เพราะนอกจากเป็นอาชีพอิสระบนโลกออนไลน์ ที่สร้างรายได้หลักให้แล้ว ยังสามารถทำเป็นงานเสริมควบคู่ไปกับงานประจำได้โดยไม่มีผลกระทบ และมีหลายรูปแบบครอบคลุมทั้งธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจที่มีการผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค ธุรกิจที่เป็นลักษณะเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมถึงธุรกิจบริการในลักษณะช่วยซื้อสินค้าให้คนอื่นตามความต้องการ โดยองค์ประกอบของธุรกิจออนไลน์ มีดังนี้

  1. มีกิจการปรากฏในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว เฟซบุ๊ค เพจ อินสตาแกรม หรือบล็อกอื่นๆ ที่ให้บริการฟรี ในโลกออนไลน์
  2.  มีการดำเนินกิจการ ไม่ว่าจะเป็นซื้อมาขายไป การรับจ้างบริการ การผลิต หรืออื่นๆ ที่มีการใช้เงินเป็นของแลกเปลี่ยน โดยที่ไม่ได้สัมผัสสินค้าหรือเห็นสินค้าจริงๆ อาจเห็นผ่านรูปถ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
  3. มีการติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์ ผ่านการแชท การโทรศัพท์ หรืออื่นๆที่ไม่ได้มีการพบปะกันโดยตรง
  4.  มีตัวกลาง หรือ คนกลางที่ทำให้ธุรกิจการติดต่อซื้อขายบรรลุผลสำเร็จ เช่น กิจการไปรษณีย์ หรือธุรกิจขนส่งอื่นๆมาเกี่ยวข้อง
  5. มีการชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ อาจเป็นเงินอิเลคโทรนิคส์ ผ่านการโอนผ่านธนาคาร ผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ไม่ใช่การส่งเงินถึงมือโดยตรง

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 

ธุรกิจออนไลน์ เป็นการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต หรือธุรกิจ E-Commerce ที่สามารถรายได้ให้กับคนที่ต้องการทำเป็นอาชีพหลัก ผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริมทำควบคู่ไปกับงานประจำ หรือต้องการทำเป็นอาชีพสำรองไว้รองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ส่วนการบริหารธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไอทีอยู่บ้าง ยังมีปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ผู้ประกอบการควรรู้ ดังนี้

ความพร้อมด้านเงินทุนทำให้ธุรกิจออนไลน์มีสภาพคล่อง และประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น
ความพร้อมด้านเงินทุนทำให้ธุรกิจออนไลน์มีสภาพคล่อง และประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น

1.ความพร้อมก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ 

ปัจจัยแรกที่ส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ ได้แก่ ความพร้อม ซึ่งเป็นความพร้อมของผู้ประกอบในหลายๆด้าน ดังนี้ 

  • ด้านความรู้ความสามารถ การลงทุนในธุรกิจออนไลน์ ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้หรือมีความสนใจเป็นต้นทุน เพราะเมื่อพบเจอกับปัญหาก็จะพยายามหาแนวทางแก้ไขและมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถ
  • ความพร้อมในเรื่องเงินทุน เพราะเงินทุนคือตัวกำหนดรูปแบบและขนาดของธุรกิจ ความพร้อมในด้านเงินทุนยังทำให้ธุรกิจออนไลน์มีสภาพคล่องและสามารถบริหารให้ประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้นๆ
  • ความพร้อมของจิตใจ เพราะหากจิตใจไม่พร้อม เช่น ขาดความเชื่อมั่นในตนเองก็ไม่สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ ดังนั้นความพร้อมของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของนักลงทุน

2.รู้ความต้องการของตลาด 

การรู้ความต้องการของตลาด เป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เนื่องจากสามารถบริหารสินค้าโดยนำสินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการออกมาจำหน่ายก่อนเพื่อให้ทันต่อความต้องการ เช่น ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด หากตลาดกำลังต้องการเครื่องสำอางบำรุงผิวสวยแบบหน้าสด ก็ต้องนำครีมหน้าสดออกมาทำการตลาดแล้วตามด้วยผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สอดคล้องหรือเกี่ยวพันกัน เช่น อาหารเสริมเพื่อผิวสวย เพราะเป็นการช่วยบำรุงผิวจากภายในสู่ภายนอกอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องแต่งหน้า

3.สร้างความแตกต่างให้กับสินค้า

การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การแข่งขันด้านการตลาดสูงเนื่องจากลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าประเภทเดียวกันได้ง่าย ถึงแม้จะเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน คุณภาพและราคาไม่แตกต่างกัน ต้องสร้างความแตกต่างเพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจ เช่น ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามทันสมัย หรือสร้างความแตกต่างด้วยวิธีนำเสนอที่น่าสนใจ

4.กำหนดภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ ให้กับสินค้าและบริการ

การกำหนดภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ หรือสินค้าและบริการ คือหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากเป็นการเพิ่มจุดเด่นสามารถสร้างการจดจำให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงหรือค้นหาแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการของเราได้ง่ายขึ้น

ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และที่สำคัญคือวัดผลได้จริง!
ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และที่สำคัญคือวัดผลได้จริง!

5.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน วัดผลได้

การขายสินค้าหรือทำธุรกิจออนไลน์ การบริหารหรือวางแผนด้านการตลาดที่จะทำให้มียอดขายและมีผลกำไรตอบโจทย์ความต้องการ ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน วัดผลได้ โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องสมเหตุสมผลและสามารถทำได้จริง 

6.การสื่อสาร สะดวก รวดเร็ว และทำได้หลายช่องทาง

ธุรกิจออนไลน์ ช่องทางสร้างรายได้ หรือทำให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ช่องทางการสื่อสาร การใช้เทคนิคในการสื่อสาร นอกจากมีหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารแล้ว อาจเลือกช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มาก เช่น การมีเว็บไซต์ เป็นหน้าร้านบนโลกออนไลน์ และสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง

7.จัดส่งสินค้ารวดเร็ว เลือกขนส่งให้ดี มีทุกบริการ

การจัดส่งสินค้าคือหัวใจหลักของธุรกิจออนไลน์  การเลือกบริษัทขนส่งที่ดีให้บริการได้รวดเร็วแล้ว ควรมีทุกบริการ และมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคมากที่สุด

8.สร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ลูกค้า

การสร้างคอนเทนต์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำหรับการสร้างยอดขายให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์  เนื่องจากคอนเทนต์เป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า และยังเป็นตัวช่วย หรือกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อ

9.บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

การตลาดออนไลน์ที่ดี ควรรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์ และกลับมาซื้อหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร รวมไปถึงการชักชวนคนใกล้ตัวให้รู้จักแบรนด์ ซึ่งช่วยให้แบรนด์ไม่ต้องเสียต้นทุนในการดึงดูด หรือหาลูกค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณา หรือการทำแคมเปญต่างๆ

สร้างรายได้ให้เพิ่มพูนด้วยธุรกิจออนไลน์
สร้างรายได้ให้เพิ่มพูนด้วยธุรกิจออนไลน์

สรุป   

การสร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์ หรือ อีคอมเมิร์ซ เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายช่องทางและหลายรูปแบบ สามารถซื้อขายได้ทุกที่ ทุกเวลา แต่การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

นอกจากจะขึ้นอยู่กับยอดขายและวิธีบริหารการขายแล้ว  ยังมีปัจจัยสู่ความสำเร็จอีกมากมาย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ที่เป็นนักธุรกิจออนไลน์มือใหม่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพียงเลือกและนำมาปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการของตนเท่านั้น

Book Demo Wisible

Similar Posts