13 ปี ของ ‘Cumulate Plus’ ธุรกิจที่ ‘แปรรูปขยะ’ กว่า 100,000 ตัน เป็นสนามออกกำลังกายหลายพันแห่ง

13 ปี ของ ‘Cumulate Plus’ ธุรกิจที่ ‘แปรรูปขยะ’ กว่า 100,000 ตัน เป็นสนามออกกำลังกายหลายพันแห่ง

ตามข้อมูลของกรมโรงอุตสาหกรรม ซึ่งได้แสดงสถิติจำนวนโรงงา…

Union Petrochemical กับทิศทางของธุรกิจ B2B ในยุคดิจิทัล

Union Petrochemical กับทิศทางของธุรกิจ B2B ในยุคดิจิทัล

เคยมีคำเปรียบเปรยการแข่งขันในน่านน้ำธุรกิจเอาไว้ว่า ‘ปลาใหญ่กินปลาเล็ก’ หากแต่เทคโนโลยีที่เข้ามานั้นยังได้เพิ่มสัจธรรมข้อใหม่ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ายุคนี้ ‘ปลาเร็วก็สามารถกินปลาช้า’ ได้เช่นกัน

เจาะลึก Pipeline งานขายของ Systems Dot Com ธุรกิจ IT ยักษ์ใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับระบบ CRM

เจาะลึก Pipeline งานขายของ Systems Dot Com ธุรกิจ IT ยักษ์ใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับระบบ CRM

เราต้องการโปรแกรมที่มาช่วยรวบรวม Data หรือมาช่วย Analysist ข้อมูลที่เรามี และโปรแกรมที่ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน เฟรนด์ลีและสะดวกต่อการทำงานที่ทุกคนสามารถกด Approve ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งตอนนั้นเราทดลองใช้หลายโปรแกรม แต่ Wisible ตอบโจทย์ความต้องการของเราที่สุด

‘Volvo MWOne’ ดีลเลอร์รถยนต์ ที่วิ่งบนถนนแห่งความท้าทายในยุคดิจิทัล

‘Volvo MWOne’ ดีลเลอร์รถยนต์ ที่วิ่งบนถนนแห่งความท้าทายในยุคดิจิทัล

เมื่อ ‘ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ สูงกว่าการรักษาฐานลูกค้าเก่าถึง 5 เท่า’ แล้วเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัลคิดและทบทวนแนวทางการแข่งขันในสถานการณ์เช่นนี้อย่างไร?