การตลาดแบบ Inbound Marketing และ Outbound Marketing คืออะไร

Riki Kimura wisible author

Riki Kimura

Digital Marketing Executive at Wisible

การตลาดแบบ Inbound Marketing และ Outbound Marketing คืออะไร
การตลาดแบบ Inbound Marketing และ Outbound Marketing คืออะไร

แนวทางส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ ถือเป็นเทคนิคทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เพราะนอกจากเป็นการกระตุ้นยอดขายแล้ว การตลาดยังเป็นกระบวนการในการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า  ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น Inbound Marketing และ Outbound Marketing เป็นวิธีทำการตลาดที่น่าสนใจสำหรับองค์กรธุรกิจในยุคนี้

การตลาดแบบ Inbound Marketing คืออะไร

การตลาดแบบ Inbound Marketing คือวิธีทำการตลาดด้วยการสร้าง “แรงดึงดูด” ให้ผู้คนหันมาสนใจหรือดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เป็นฝ่ายเข้ามาหาแบรนด์ การตลาดแบบ Inbound Marketing เป็นเทคนิคที่คิดค้นโดย HubSpot บริษัทด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงในลำดับต้น ๆ ของวงการธุรกิจ

ถือเป็นเทคนิคทางการตลาดที่ช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตได้แบบยั่งยืน ซึ่งนอกจากการนำเสนอสินค้าหรือการแนะนำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์และสินค้าแบบตรง ๆ แต่จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในเบื้องต้น หรือทำให้ลูกค้าได้อะไรกลับไปก่อน แล้วจึงค่อยแนะนำให้รู้จักสินค้า

การตลาดในรูปแบบดึงดูด หรือ Inbound Marketing เน้นไปที่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์คุณภาพที่สื่อถึงสินค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ การสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้กับลูกค้า การสร้างมุมมองที่เป็นไปในทางบวกต่อสินค้า เช่น การทำคอนเทนต์ที่เน้นคุณภาพ มีความน่าสนใจ และมีเนื้อหาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเวลาที่ใช่ โดยนำเสนอทั้งในรูปแบบของออฟไลน์และออนไลน์

การทำคอนเทนท์ในรูปแบบ Podcast
การทำคอนเทนท์ในรูปแบบ Podcast

เทคนิคทำการตลาดแบบ Inbound Marketing

การทำงานของ Inbound Marketing คือการวางกรอบแนวคิดหรือกรอบการทำงานของ

การตลาดแรงดึงดูด ซึ่งมีอยู่ 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่

 1. การดึงดูด หรือ Attract : เป็นขั้นตอนแรกของการตลาดแบบ Inbound Marketing โดยการทำคอนเทนท์ที่เน้นคุณภาพ เพื่อเปลี่ยนคนแปลกหน้า ให้กลายเป็นลูกค้าจากการเข้ามาชมสินค้าและบริการ เพราะข้อมูลเนื้อหาที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ ธุรกิจ รายละเอียดสินค้าบริการ ประสบการณ์ หรือการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ คลิปเสียง รูปภาพ อินโฟกราฟิก และอื่น ๆ สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
 2. การเปลี่ยนสถานะ หรือ  Convert : ในขั้นตอนนี้ เมื่อสามารถดึงดูดความสนใจ ทำให้คนเปลกหน้าเข้ามาชมมาสนใจแบรนด์ สนใจในตัวสินค้าและบริการ แบรนด์ต้องเปลี่ยนสถานะของคนแปลกหน้าให้กลายเป็นคนรู้จัก ผ่านเทคนิค Lead Generation ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะดึงดูดให้คนสนใจสินค้าและบริการของเรา และทำให้เขาตัดสินใจซื้อในที่สุด
 3. ปิดการขาย หรือ Close : สำหรับขั้นตอนการปิดการขายนี้ หลังจากเปลี่ยนสถานะคนแปลกหน้า มาเป็นคนรู้จักแล้ว อย่าเพิ่งเร่งให้เขาเปลี่ยนมาเป็นลูกค้า เพราะไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะเป็นลูกค้าในตอนนี้ แบรนด์ต้องค่อย ๆ กระตุ้นด้วยคอนเทนต์ที่เน้นคุณภาพไปเรื่อย ๆ จนเกิดความต้องการจนกลายเป็นผู้มุ่งหวัง และเปลี่ยนสถานะมาเป็นลูกค้าในที่สุด
 4. เพิ่มความพึงพอใจ หรือ Delight : การเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า คือขั้นตอนสุดท้ายของเทคนิคทำการตลาดแบบ Inbound Marketing แม้เป้าหมายจะสำเร็จ เปลี่ยนคนแปลกหน้า กลายมาเป็นลูกค้าได้แล้ว หน้าที่ของแบรนด์ ควรมีการสานความสัมพันธ์ต่อทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การทำคอนเทนต์พิเศษสำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกรักและชื่นชอบแบรนด์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธุรกิจให้คำปรึกษาควรใช้เทคนิค Inbound Marketing
ธุรกิจให้คำปรึกษาควรใช้เทคนิค Inbound Marketing

ธุรกิจรูปแบบใด ที่ควรใช้เทคนิค Inbound Marketing

การตลาดแบบ Inbound Marketing แม้จะเป็นเทคนิควิธีทำการตลาดด้วยการ“แรงดึงดูด เพื่อให้คนแปลกหน้ากลายมาเป็นลูกค้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เทคนิคนี้จะเหมาะสำหรับธุรกิจทุกรูปแบบ เนื่องจากธุรกิจแต่ละรูปแบบก็จะมีวิธีการทำการตลาดและการขายที่แตกต่างกันไป ประกอบกับวิธีทำการตลาดด้วยการสร้างแรงดึงดูด ต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 6 เดือน จนถึง 1 ปี จึงจะเห็นผลลัพธ์ ดังนั้นธุรกิจที่เหมาะทำการตลาดแบบ Inbound Marketing คือธุรกิจที่ลูกค้าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ เช่น

 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจที่มีมูลค่าสูง เช่น การซื้อขายเครื่องประดับเพชร หรือทอง
 • ธุรกิจให้คำปรึกษา
 • การทำธุรกิจแบบ B2B
 • ฯลฯ

ประโยชน์ของเทคนิคทำการตลาดแบบ Inbound Marketing

ใช้คอนเทนต์ที่น่าสนใจเป็นตัวดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาหา ไม่ได้เริ่มจากงานขายแต่ช่วยแก้ปัญหาของลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกรำคาญโฆษณา เพราะโฆษณาและคอนเทนต์สินค้าหรือบริการนั้นสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้

 • ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น และมีข้อมูลจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆ หรือวิธีการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
 • สร้างความมั่นใจและเชื่อใจให้กับลูกค้า เนื่องจากการทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับแบรนด์มากขึ้น
 • สามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างมั่นคง
 • เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

การตลาดแบบ Outbound Marketing คืออะไร

การตลาดแบบ Outbound Marketing คือวิธีทำการตลาดแบบผลักออก โดยการส่งสารที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการออกไปเพื่อให้ผู้คนได้เห็นจำนวนมาก ซึ่งวิธีการนี้อาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากนัก แต่เป็นการตลาดแบบหว่านข้อมูลออกไปยังผู้คนจำนวนมากไว้ก่อน

เทคนิคทำการตลาดแบบ Outbound Marketing
เทคนิคทำการตลาดแบบ Outbound Marketing

เทคนิคและรูปแบบทำการตลาดแบบ Outbound Marketing

เทคนิคและรูปแบบทำการตลาดแบบ Outbound Marketing เป็นวิธีทำการตลาดที่เน้นการโปรโมตเพื่อให้เข้าถึงคนจำนวนมากได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์หรือสินค้าได้รวดเร็ว ผ่านการใช้สื่อในช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook AD  GDN  Youtube AD  Cold call  Banner EDM โฆษณาจากทีวี และช่องทางอื่นๆ

โดยการทำตลาดแบบ Outbound Marketing ไม่คาดหวังว่าผู้รับสารจะสนใจต้องการรับรู้หรือไม่ แต่เป็นเทคนิคทำการตลาดที่ลูกค้าจะเข้าถึงและรู้จักสินค้าและบริการของเราได้รวดเร็ว และเป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้น ๆ

ธุรกิจรูปแบบใด ที่ควรใช้เทคนิคการตลาดแบบ Outbound Marketing

การตลาดแบบ Outbound Marketing หรือการตลาดแบบผลัก คือ รูปแบบการตลาดที่มุ่งเน้นการสื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างๆ จุดประสงค์หลัก เพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์หรือสินค้าได้รวดเร็ว และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายที่เร็วขึ้น แต่เป็นวิธีทำการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง เหมาะกับธุรกิจและเหมาะกับรูปแบบทำการตลาด ดังนี้

 • เหมาะกับธุรกิจใหม่ ๆ ที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก
 • เหมาะกับงานเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ของธุรกิจ
 • ธุรกิจที่ต้องการสร้างการรับรู้ให้กับคนจำนวนมาก เพื่อขยายโอกาสสู่ตลาดใหม่ ๆ
 • เปิดตัวธุรกิจใหม่ที่มาพร้อมกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาด
 • ธุรกิจที่ต้องการเร่งโอกาสในการเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้น ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว

ประโยชน์ของเทคนิคทำการตลาดแบบ Outbound Marketing

 • เป็นวิธีทำการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือผู้คนจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
 • เป็นเทคนิคที่สื่อสารได้หลายช่องทาง ทั้งออฟไลน์และออนไลน์  เช่น Facebook AD  GDN
 •  Youtube AD  Cold call  Banner EDM โฆษณาจากทีวี แจกแผ่นพับ และช่องทางอื่น ๆ
 • การตลาดแบบ Outbound Marketing ช่วยให้แบรนด์สินค้าใหม่ ๆ เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว
 • การตลาดแบบ Outbound Marketing  มีขั้นตอนไม่มาก แต่เห็นผลลัพ์ได้รวดเร็ว
Inbound Marketing VS Outbound Marketing
Inbound Marketing VS Outbound Marketing

ความแตกต่างของการตลาดแบบ Inbound Marketing และ Outbound Marketing

การตลาดแบบ Inbound Marketing

 • การตลาดแบบ Inbound Marketing ใช้คอนเทนต์เพื่อดึงดูดคนที่สนใจให้เข้ามาหา
 • การสร้างสรรค์คอนเทนต์ จะเป็นการสร้างเนื้อหาตามความต้องการของลูกค้า
 • Inbound Marketing เป็นวิธีทำการตลาดแบบสื่อสารสองทาง
 • การโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์
 •  เครื่องมือสำหรับการทำ Inbound Marketing เช่น Social Media, การทำ Blog, Paid Search, SEO ฯลฯ

การตลาดแบบ Outbound Marketing

 • การตลาดแบบ Outbound Marketing ใช้สื่อ เพื่อโฆษณากระจายไปยังคนที่เป็นลูกค้า
 • สร้างสรรค์คอนเทนต์  เป็นการสร้างจากความต้องการของแบรนด์
 • Outbound Marketing เป็นวิธีทำการตลาดแบบสื่อสารทางเดียว
 • โฆษณาเป็นคนละส่วนกับคอนเทนท์ และโฆษณาจะขัดจังหวะเวลาที่ลูกค้าเสพคอนเทนต์
 • เครื่องมือสำหรับการทำ Outbound Marketing คือ Display Ads, In-Stream Video ฯลฯ

สรุป

การตลาดแบบ Inbound Marketing และ Outbound Marketing เป็นเทคนิคส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลลัพธ์ต่อความสำเร็จของธุรกิจ ในแนวทางที่แตกต่างกัน  Inbound Marketing เป็นเทคนิคที่เน้นตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะฟังหรือต้องการรับรู้ เปรียบเสมือนการการสร้าง “แรงดึงดูด”

ส่วนการตลาดแบบ Outbound Marketing เป็นเทคนิคที่เน้นการนำเสนอในสิ่งที่แบรนด์ต้องการให้คนทั่วไปได้รับรู้ หรือเป็นวิธีทำการตลาดแบบผลักออก การนำเทคนิคส่งเสริมการตลาดทั้ง 2 รูปแบบไปใช้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ เนื่องจากมีข้อดีข้อด้อยและเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน

Book Demo Wisible

Similar Posts