ทำอย่างไรให้ข้อมูลที่คุณ Export จาก Wisible แสดงเป็นภาษาไทยได้

Patphimon W.

Business development of Wisible

FAQ-ทำอย่างไรให้ข้อมูลอ่านภาษาไทยได้

การ Export ข้อมูล

ในกรณีที่ต้องการ Export Data จากระบบ สามารถทำได้ไม่ยาก โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Sign in wisible ด้วย SuperAdmin
2. หน้า Pipeline ให้กดปุ่ม More ที่ด้านมุมขวาบน แล้วกดปุ่ม Export 

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

3. จะมี dialog ขึ้นมาให้กดปุ่ม Export เท่านี้ก็จะได้ไฟล์ deals.csv ที่เป็นข้อมูลทั้งหมดของหน้า Pipeline แล้ว แต่ถ้ามีหลาย Pipeline ด้อง download แยกสำหรับแต่ละ Pipeline

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

การ Export ข้อมูล

ปกติ Excel ถ้าเป็นไฟล์ CSV จะไม่ได้ถูกตั้งค่า UTF-8 ไว้ทำให้ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ แต่สามารถทำตามขั้นตอนตามนี้เพื่ออ่านภาษาไทยได้ (ตัวอย่างนี้จะเป็น MS Excel Version 16.x ปี 2019 ซึ่งบางเวอร์ชั่นอาจจะมีความแตกต่างในตำแหน่งของเมนูได้)

1. เปิด new workbook บน Excel
2. ไปยัง Menu > Data > From Text

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

3. จากนั้นให้เลือกไฟล์ deals.csv แล้วกดปุ่ม Get Data

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

4. Excel จะเปิด Dialog “Text Import Wizard – Step 1 of 3”

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

5. ที่ File origin: ให้เลือก Unicode (UTF-8) แล้วกด Next

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

6. ถัดไป Delimiters ให้ check Tab และ Comma แล้วกด Next

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

7. หน้าสุดท้ายให้กด Finish

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

8. สุดท้ายให้กดปุ่ม OK เท่านี้ ก็สามารถอ่านภาษาไทยได้แล้ว กด Save ไฟล์นี้ไว้ได้เลย

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html
Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

Similar Posts