ทำอย่างไรให้ข้อมูลที่คุณ Export จาก Wisible แสดงเป็นภาษาไทยได้

ทำอย่างไรให้ข้อมูลที่คุณ Export จาก Wisible แสดงเป็นภาษาไทยได้

การ Export ข้อมูล

ในกรณีที่ต้องการ Export Data จากระบบ สามารถทำได้ไม่ยาก โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Sign in wisible ด้วย SuperAdmin
2. หน้า Pipeline ให้กดปุ่ม More ที่ด้านมุมขวาบน แล้วกดปุ่ม Export 

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

3. จะมี dialog ขึ้นมาให้กดปุ่ม Export เท่านี้ก็จะได้ไฟล์ deals.csv ที่เป็นข้อมูลทั้งหมดของหน้า Pipeline แล้ว แต่ถ้ามีหลาย Pipeline ด้อง download แยกสำหรับแต่ละ Pipeline

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

การ Export ข้อมูล

ปกติ Excel ถ้าเป็นไฟล์ CSV จะไม่ได้ถูกตั้งค่า UTF-8 ไว้ทำให้ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ แต่สามารถทำตามขั้นตอนตามนี้เพื่ออ่านภาษาไทยได้ (ตัวอย่างนี้จะเป็น MS Excel Version 16.x ปี 2019 ซึ่งบางเวอร์ชั่นอาจจะมีความแตกต่างในตำแหน่งของเมนูได้)

1. เปิด new workbook บน Excel
2. ไปยัง Menu > Data > From Text

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

3. จากนั้นให้เลือกไฟล์ deals.csv แล้วกดปุ่ม Get Data

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

4. Excel จะเปิด Dialog “Text Import Wizard – Step 1 of 3”

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

5. ที่ File origin: ให้เลือก Unicode (UTF-8) แล้วกด Next

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

6. ถัดไป Delimiters ให้ check Tab และ Comma แล้วกด Next

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

7. หน้าสุดท้ายให้กด Finish

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

8. สุดท้ายให้กดปุ่ม OK เท่านี้ ก็สามารถอ่านภาษาไทยได้แล้ว กด Save ไฟล์นี้ไว้ได้เลย

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html
Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html