อนุมัติใบเสนอราคาได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย Wisible Line Assistant

Patphimon W.

Business development of Wisible

Tutorial-อนุมัติ quotation ผ่านline application

ในขั้นตอนงานขาย การออกใบเสนอราคาเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อให้สามารถปิดการขายและสร้างรายได้ให้บริษัทต่อไป โดย Wisible Line Assistant สามารถช่วยให้ทีมขายสามารถอนุมัติใบเสนอราคาได้สะดวกและรวดเร็ว

เมื่อมีการทำ Quotation และ Request Approval เพื่อส่งคำขอให้ Admin ยืนยันใบเสนอราคา ระบบจะทำการส่งการแจ้งเตือนไปยัง 2 ที่ได้แก่

  1. เมนู To Do ใน Wisible (Desktop Version)
  1. Wisible Line assistant

ใน Wisible Line assistant จะมีข้อความแจ้งเตือนเป็นหน้าต่างให้ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • View Quotation เพื่อดูความเรียบร้อย
  • Approve Quotation เพื่อยืนยันใบเสนอราคา
  • Reject Quotation เพื่อยกเลิกใบเสนอราคา

เมื่อใบเสนอราคาได้รับการยืนยันแล้วจะถูกเก็บไว้ภายใต้เมนู Quotation ในระบบ Wisible และสามารถ download นำไปส่งให้ลูกค้าของคุณได้ทันที

Similar Posts