ความแตกต่างของระดับผู้ใช้งาน Wisible ทั้ง 3 ระดับ

Patphimon W.

Business development of Wisible

FAQ-ความแตกต่างของระดับผู้ใช้งานทั้ง3ระดับ

ความแตกต่างของระดับของผู้ใช้งาน Wisible ทั้ง 3 ระดับ

1. Super Admin (แนะนำให้เป็นระดับผู้บริหารที่ต้องดูภาพรวมของทั้งบริษัท)

  • สิทธิ์สูงสุด สามารถเข้าถึงได้ทุก Pipeline ที่มีรวมถึงเข้าดูของทุก Deal ได้ มาโดยไม่ต้องเป็น Deal member
  • สามารถสร้างและปรับแก้ไขข้อมูลได้ทุกอย่าง โดยมีผลทันที โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ แต่จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ว่าใครแก้ไข
  • มีสิทธิ์อนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลของสมาชิกระดับ User รวมถึงอนุมัติใบเสนอราคาฉบับจริง
  • สามารถดู Dashboard ของทุก Pipeline ได้รวมถึงการดูแบบทั้งทีมและแบบรายบุคคลได
  • ได้รับการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวภาพรวมที่สำคัญทั้งหมด แต่หากต้องการได้รับ  Notification ของ deal ใดเป็นพิเศษต้อง add เข้าไปเป็น deal member ของ deal นั้นๆ

2. Admin (แนะนำให้เป็นระดับหัวหน้าของแต่ละทีมขาย เพื่อดูแลจัดการข้อมูลเฉพาะทีมตัวเอง)

  • สิทธิ์เหมือน Admin เพียงแต่จะจำกัดสิทธิ์สูงสุดไว้ที่เฉพาะ Pipeline ที่เป็น Admin เท่านั้น

3. User (แนะนำให้เป็นระดับพนักงานขาย เพื่อให้ focus กับเฉพาะงานของตัวเอง และสามารถจำกัดสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลสำคัญได้)

  • สิทธิ์เข้าถึงได้เฉพาะ Pipeline ที่ถูกเลือกจาก Super Admin และเห็นได้เฉพาะข้อมูลของ Deal ที่เป็น Deal member อยู่
  • สามารถสร้างและปรับแก้ไขข้อมูลได้ทุกอย่าง ยกเว้นการแก้ Estimate Closing date, Deal value และการออกใบเสนอราคาฉบับจริง ที่ต้องรอการอนุมัติ ก่อนถึงจะบันทึกค่าใหม่ได้
  • ได้รับการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับ deal ที่เป็น deal owner หรือเป็น deal member

Similar Posts