วิธีการเชื่อมต่อ Hotmail, Outlook ใน Wisible ด้วยการยืนยันแบบสองขั้นตอน

Patphimon W.

Business development of Wisible

สำหรับใครที่ใช้ระบบ email ของ Microsoft สามารถเชื่อมต่อ Wisible กับ Microsoft account ได้โดยมีขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ตั้งค่าเปิดการใช้งาน Two-Step Verification
 2. ตั้งค่าเปิด App Password
 3. Sync email กับ Wisible

1. Two-Step Verification หรือการยืนยันแบบสองขั้นตอน

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันบุคคลไม่หวังดีแอบเข้ามาใช้งานอีเมล์ของเรา เราสามารถเปิดการใช้งานการยืนยันแบบสองขั้นตอนได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • Sign in เข้าบัญชี Microsoft Account
 • ไปที่หัวข้อ Security คลิ๊ก Update
 • หลังจากนั้น ให้เลือก Turn on ในหัวข้อ Two-step verification
 • เลือก Two-step verification
 • Sign in เข้าบัญชี เรียบร้อยแล้ว หน้าถัดไปกด Next
 • กด dropdown เลือก Identify โดยเบอร์มือถือ หรือ email แล้วกด Next
 • ระบบจะสร้าง Recovery Code ให้เก็บไว้ กรณีเกิดปัญหาที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เป็นอันจบขั้นตอนการเปิดใช้ Two-step verification

2. App Password

สำหรับการใช้งาน App passwords คือการสร้าง password เฉพาะสำหรับ Application ที่เชื่อมต่อกับ บัญชี Microsoft ของท่าน โดยใช้ได้ครั้งเดียว กับ Application ที่ท่านกำหนดเท่านั้น ในกรณีนี้คือ เชื่อม Microsoft Account กับ Wisible เพื่อท่านจะสามารถรับ-ส่ง อีเมล์ ผ่านระบบ Wisible ได้ ซึ่งวิธีนี้ ถือว่า มีความปลอดภัยอย่างมาก เพราะ Password ที่สร้างขึ้นมานี้จะไม่สามารถนำไปเข้าใช้งานบัญชี Microsoft ในช่องทางอื่นของท่านได้ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 • Sign in เข้า Microsoft Account
 • ในหน้า Security หัวข้อ App passwords เลือก Create a new app password
 • ระบบจะสร้าง password โดยท่าน copy password ไว้ เพื่อนำไปกรอกลงใน wisible เมื่อทำการ Sync email ต่อไป

3. Sync email กับ Wisible

ขั้นตอนสุดท้ายคือ เชื่อมการใช้งาน email กับ Wisible เพื่อการใช้งานและติดตามงานขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถรับ-ส่ง email จากใน Wisible ได้ โดยท่านเพียง Sync email ง่ายๆ ดังนี้

 • Login เข้าใช้งาน Wisible
 • คลิ๊ก Email ที่เมนูบาร์
 • กดปุ่ม Sync Email แล้วกรอก email และ password ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถใช้งาน Email ใน Wisible ได้แล้ว

Similar Posts