เชื่อมต่อกับ Wisible Line Bot เพื่อใช้งาน Smart Assistant

Patphimon W.

Business development of Wisible

Tutorial-เชื่อมต่อกับ wisible line bot

เชื่อมต่อ Wisible Account ของคุณกับ Wisible Linebot เพื่อการทำงานที่สะดวกขึ้น แม้คุณมีเพียงโทรศัพท์มือถือ ก็ยังสามารถใช้งาน Wisible ได้อย่างราบรื่น

1. เข้าสู่เมนูย่อย CONNECT WISIBLE LINEBOT

เข้าไปที่เมนู 9 จุดมุมขวาบนของหน้า Wisible จากนั้นเลือก หัวข้อ Connect Wisible Linebot

2. เข้าสู่หน้า CONNECT WISIBLE LINEBOT

ปรากฏหน้ารายละเอียดแสดงขึ้นมา ให้ Scan QR code หรือกดปุ่ม Add friend เพื่อ Add Friend กับ Wisible

3. กรอกรหัสยืนยันตนเอง

หลังจาก Add friend เรียบร้อยแล้ว ให้ดูที่รหัสด้านล่าง 6 หลัก นำไปกรอกในห้องสนทนากับ Wisible Linebot ที่เพิ่ง Add ไปเมื่อสักครู่ 

กรอกรหัสเสร็จแล้วกดส่งเสมือนคุยแชท จะมีข้อความแจ้งว่าคุณได้ทำการเชื่อมต่อ Wisible Account กับ Line Account เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้ว ที่ Show Menu คุณจะพบว่าคุณสามารถทำงานผ่าน Line application ได้ ดังรายการต่อไปนี้

  • สร้างดีลใหม่ (Add Deal)
  • เพิ่มบันทึก (Add Note)
  • เก็บแชท (Keep Chat Log)
  • เพิ่มงานใหม่ (Add Task)
  • ดูภาพรวมงานขาย (View Pipeline)

ผ่านการโต้ตอบเสมือนคุยกับเลขาคนเก่งที่จะเก็บข้อมูลที่คุณตอบไปไปดำเนินการต่อให้คุณ เสมือนว่าคุณทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ตามปกติ พร้อมแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ deal ที่คุณดูแลอยู่ให้คุณทราบทุกความเคลื่อนไหวได้แบบ Real time ด้วยค่ะ 🙂

Similar Posts