วิธีแก้ไขชื่อของ Sales stages ใน Sales pipeline

วิธีแก้ไขชื่อของ Sales stages ใน Sales pipeline

หนึ่งในคำถามที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักถามก็คือ สามารถปรับแก้ชื่อของแต่ละ Sales stages ในหน้า Pipeline ได้หรือไม่ ?

แน่นอนว่าแต่ละธุรกิจต่างก็มีขั้นตอนที่แตกต่างกัน ใช้ชื่อเรียกแต่ละขั้นตอนต่างกัน ดังนั้นแน่นอนว่าคุณสามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่เมนูย่อย PIPELINE SETTING 

เข้าไปที่เมนู 9 จุดมุมขวาบนของหน้า Wisible จากนั้นเลือก หัวข้อ Pipeline Setting

2. เข้าสู่หน้า PIPELINE SETTING

จะเข้าสู่หน้า Pipeline Setting ซึ่งจะเรียง Sales stage ต่าง ๆ ไว้ให้ตามที่ default ของระบบทำไว้ให้

3. วิธีปรับแก้ชื่อ SALES STAGE

สามารถ double click ไปที่ชื่อของ Sales stage นั้นๆ และทำการแก้ไขชื่อได้ รองรับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

เมื่อแก้ไขจนพอใจแล้ว ให้กดที่ปุ่ม Save Sale Pipeline ด้านล่างของหน้าดังกล่าว เพื่อยืนยันการแก้ไขที่ทำไปทั้งหมด

เพียงเท่านี้เมื่อคุณกลับไปที่หน้า Pipeline view จะพบกับการเปลี่ยนแปลงของ Pipeline ของทีมคุณตามที่แก้ไขไป