วิธีแก้ไขชื่อของ Sales stages ใน Sales pipeline

Patphimon W.

Business development of Wisible

หนึ่งในคำถามที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักถามก็คือ สามารถปรับแก้ชื่อของแต่ละ Sales stages ในหน้า Pipeline ได้หรือไม่ ?

แน่นอนว่าแต่ละธุรกิจต่างก็มีขั้นตอนที่แตกต่างกัน ใช้ชื่อเรียกแต่ละขั้นตอนต่างกัน ดังนั้นแน่นอนว่าคุณสามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่เมนูย่อย PIPELINE SETTING 

เข้าไปที่เมนู 9 จุดมุมขวาบนของหน้า Wisible จากนั้นเลือก หัวข้อ Pipeline Setting

2. เข้าสู่หน้า PIPELINE SETTING

จะเข้าสู่หน้า Pipeline Setting ซึ่งจะเรียง Sales stage ต่าง ๆ ไว้ให้ตามที่ default ของระบบทำไว้ให้

3. วิธีปรับแก้ชื่อ SALES STAGE

สามารถ double click ไปที่ชื่อของ Sales stage นั้นๆ และทำการแก้ไขชื่อได้ รองรับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

เมื่อแก้ไขจนพอใจแล้ว ให้กดที่ปุ่ม Save Sale Pipeline ด้านล่างของหน้าดังกล่าว เพื่อยืนยันการแก้ไขที่ทำไปทั้งหมด

เพียงเท่านี้เมื่อคุณกลับไปที่หน้า Pipeline view จะพบกับการเปลี่ยนแปลงของ Pipeline ของทีมคุณตามที่แก้ไขไป

Similar Posts