เริ่มสร้างใบเสนอราคาผ่าน Wisible

Patphimon W.

Business development of Wisible

Tutorial-สร้างใบเสนอราคาใน wisible

เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดในการทำงานร่วมกันผ่าน Wisible คุณสามารถเชิญเพื่อมร่วมทีมของคุณใช้งาน Wisible ได้โดยง่าย เพียงไม่กี่ขั้นตอน

เริ่มต้นที่ไปที่หน้าของดีลที่คุณต้องการสร้างใบเสนอราคา ดูที่แถบเมนู ใต้ชื่อดีล เลือกที่ Quotation

เมื่อกดแล้วคุณจะพบกับหน้าสร้างใบเสนอราคา ด้านบนจะมีข้อมูลของบริษัทของคุณ และข้อมูลของลูกค้าของคุณ สามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลช่องที่ขาดหายไปได้

Tips: หากคุณกรอกข้อมูลบริษัทของลูกค้าไว้จะยิ่งอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น คุณสามารถกดที่ชื่อบริษัทในดีล เพื่อเพิ่มข้อมูลบริษัทของลูกค้าคุณได้ทันที

เลื่อนลงมาด้านล่างคุณสามารถเพิ่มข้อมูลของรายการสินค้าหรือบริการ พร้อมราคา และส่วนลดลงไปได้ง่ายๆ เพียงกรอกข้อมูลทีละช่องตามหัวข้อ หากต้องการเพิ่มสินค้าชิ้นถัดไป ให้กดที่ปุ่ม +Add Item และกรอกข้อมูลลงไปได้ทันที

Tips: หากคุณมีใช้ Extension Master Product ร่วมด้วยจะยิ่งอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น

เมื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกดปุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • Preview เพื่อดูความเรียบร้อย
  • Save Draft เพื่อเก็บเป็นแบบร่างใบเสนอราคา
  • Request Approval ส่งคำขอให้ Admin ยืนยันใบเสนอราคา
  • Cancel ยกเลิกข้อมูลทั้งหมดที่กรอกไว้โดยไม่บันทึก

แบบร่างใบเสนอราคาและใบเสนอราคาที่ได้รับการยืนยันแล้วจะถูกเก็บไว้ภายใต้เมนู Quotation ด้านซ้ายมือ สามารถ download นำไปส่งให้ลูกค้าของคุณได้ทันที

Similar Posts