12 วิธีแก้ปวดหัวของชีวิตคนทำงานเซล เป็นเซลมันเหนื่อย! นะเธอ

Riki Kimura wisible author

Riki Kimura

Digital Marketing at Wisible

12 วิธีแก้ปวดหัวของชีวิตคนทำงานเซล เป็นเซลมันเหนื่อย! นะเธอ
12 วิธีแก้ปวดหัวของชีวิตคนทำงานเซล เป็นเซลมันเหนื่อย! นะเธอ

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากความมุ่งมั่น รอจังหวะโอกาสให้เป็น และไม่ยอมแพ้ ชีวิตคนทำงานเซลก็คงไม่แปลกที่กว่าจะประสบความสำเร็จ หรือสามารถเพิ่มยอดขายให้องค์กรธุรกิจได้ ก็ต้องพบเจอปัญหาอุปสรรคในกระบวนการขายมากมาย เมื่อรู้ว่า “การเป็นเซลมันเหนื่อย” และไม่มีความสำเร็จใด ๆ ได้มาง่าย ๆ เรามี 12 วิธีแก้ปวดหัวของชีวิตคนทำงานเซลมาแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับทุกปัญหา

12 วิธีแก้ปวดหัวของชีวิตคนทำงานเซล

1. อย่าให้ความสำคัญกับคำพูดของคนที่ไม่หวังดี

หน้าที่หลักของเซล คือการนำเสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า แต่บางครั้งคำพูดประโยคสั้น ๆ ของคนอื่นที่ไม่หวังดีและไม่ใช่ลูกค้าผู้มุ่งหวัง ก็อาจทำลายความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของเรา เช่น “มันเป็นไปไม่ได้” หรือ “พูดเก่งนะ แต่จะเชื่อได้หรือเปล่า” อย่าปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นมาทำลายความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิด พูด และทำ แม้บางครั้งอาจทำได้ยาก ก็ต้องต่อสู้ มุ่งมั่น มีความอดทน หากเรามีความพยายามและมีความมุ่งมั่นที่มากพอท้ายที่สุดความสำเร็จที่ได้รับ คือสิ่งที่ช่วยเยียวยาความรู้สึกของเราได้ดีที่สุด

2. คิดว่าเราเหมือนเสือที่กำลังหมอบ

ธรรมชาติของเสือที่เป็นสัตว์นักล่า เสือที่กำลังหมอบไม่ได้หมายความหยุดความเคลื่อนไหวเพื่อพักผ่อนเสมอไป แต่อาจเป็นช่วงที่กำลังหมอบเพื่อเตรียมตัว รอโอกาสที่เหมาะสม และพุ่งทะยานออกไปตะปบเหยื่อ การทำหน้าที่เซลก็เช่นเดียวกัน เพื่อพบเจอเรื่องปวดหัวที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปิดการขาย บางครั้งก็ต้องนิ่งเพื่อวิเคราะห์ลูกค้า แต่รอและหาโอกาสหรือจังหวะในการเพิ่มยอดขาย เปรียบเสมือนเสือที่กำลังหมอบ บางครั้งดูนิ่งเฉย แต่พร้อมที่กระโจนเข้าใส่เหยื่อที่อยู่ข้างหน้าเสมอ

3. การยอมรับ คือ ยาแก้ปวดหัวอย่างดี 

วิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ของเซล เมื่อพบปัญหาหรือมีเรื่องปวดหัว คือการรู้จักตัวเอง เคารพตัวเอง และเคารพผู้อื่น เชื่อมั่นในความคิดและทัศนคติ อย่าด่วนสรุปหรือรีบตัดสินใจหากพบวิถีทางหรือความคิดของคนอื่นแตกต่างออกไป การยอมรับ คือ กุญแจสำคัญอย่างหนึ่งของการทำงานอย่างมีคุณภาพ และยังเป็นยาแก้ปวดหัวอย่างดีของชีวิตคนทำงานเซล

4. แนวทางการทำงาน เสมือนไม่มี GPS

ชีวิตคนทำงานเซล หัวใจหลักคือการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร บางครั้งการทำงานอยู่ในกรอบมากเกินไปจนขาดความพลิ้วไหว ก็เป็นปัญหาให้เราต้องปวดหัว อาจเลือกวิธีแก้ปัญหาด้วยการหยุดที่จะต้องทำตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่คนอื่นสร้างขึ้นมาเพื่อตีกรอบให้เราต้องแบบนั้น แบบนี้ หยุดที่จะทำตามเกมของคนอื่น ลองเริ่มทำงานแบบที่เป็นตัวของเรา ทำอย่างเต็ม เปรียบเสมือนเราเดินทางที่ไม่ต้องมี GPS มาควบคุม

รู้จักควบคุมอารมณ์
รู้จักควบคุมอารมณ์

5. รู้จักควบคุมอารมณ์

ชีวิตคนทำงานเซล เป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับงานขาย หรือถูกปฏิเสธจากลูกค้าความสำเร็จของการทำงาน ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ เมื่อไม่ใช้อารมณ์มาตัดสินทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหา อารมณ์หงุดหงิดและอาการปวดหัวจากการทำงานก็จะไม่เกิดหรือเกิดขึ้นน้อยมาก

6. ทำทุกอย่างในแบบที่เป็นตัวเรา

ชีวิตคนทำงานเซล แม้บางครั้งการทำงานจะรู้สึกเหนื่อยและกดดันมาก เพราะเป็นงานขายที่มีเป้าหมายหลัก คือเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ แต่การเลือกทำในสิ่งที่เป็นตัวเรา มีวิธีคิดที่ถูกต้อง มองว่าการแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์คือการส่งต่อความคิดไปให้ผู้คน เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้และเห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ เมื่อผู้คนรับรู้และเห็นคุณค่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จ หากไม่เห็นคุณค่าก็ถือว่าทำทุกอย่างในแบบที่เป็นตัวเราหรืออาชีพของเรา

7. พร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอ

ชีวิตคนทำงานเซล การจะเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการทำงาน อาจไม่ได้เกิดจากความมุ่งมั่น ความเข้มแข็ง และอดทนเท่านั้น แต่อาจเป็นเพราะเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ และการที่ทุกคนพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอ คือหนทางที่จะทำให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ทุกครั้ง

8. มุ่งหาคำตอบ ไม่ตั้งคำถาม

ปัญหาและอุปสรรค เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอกับการทำงานทุกสาขาอาชีพ ชีวิตคนทำงานเซล ก็ไม่แตกต่างกันที่ต้องมีปัญหาให้เราต้องปวดหัวอยู่บ่อย ๆ และยิ่งเป็นงานขาย การจะทำให้คนเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการจนสามารถปิดยอดขายได้ อาจจะต้องพบเจอปัญหาทำให้รู้สึกเหนื่อยและท้อ หากมีแต่คำถาม เช่น ทำไมปิดการขายไม่ได้ ก็จะยิ่งเครียด ลองมุ่งหาคำตอบแล้วปรับปรุงแก้ไข ปัญหาที่ทำให้ปวดหัวก็จะน้อยลง

9. โฟกัสสิ่งที่สำคัญ

หน้าที่ของเซล การทำสิ่งใด ๆ ให้ประสบความสำเร็จหรือสามารถเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรได้ โดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ มากวนใจ ควรโฟกัสสิ่งที่สำคัญแล้วลงมือทำให้เต็มที่ ส่วนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องนำปัญหามาพิจารณาแก้ไขในภายหลัง 

สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

10. สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

ปัญหาของงานขายอย่างหนึ่งก็คือ การแนะนำและนำเสนอสินค้า เพื่อมุ่งเน้นปิดการขายให้ได้มากที่สุด ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง เพราะเป้าหมายที่ดีในการทำธุรกิจ ต้องไม่ใช่เพียงแค่การทำกำไร แต่ต้องเป็นการสร้างฐานลูกค้า มอบคุณค่าให้กับลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าเชื่อมั่นศรัทธาในสินค้าและกลายเป็นลูกค้าประจำในที่สุด

11. ใส่ใจทุกรายละเอียด

วิธีป้องกันปัญหาของชีวิตคนทำงานเซล ได้ดีที่สุด ก็คือ “ทำให้ปัญหาไม่กลายเป็นปัญหา”  ด้วยการใส่ใจทุกรายละเอียดในการนำเสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เพราะเชื่อว่าความใส่ใจในทุกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่นำเสนอ นอกจากป้องกันหรือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว ยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และสามารถเพิ่มยอดขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

12. เตรียมทางออกให้กับทุก ๆ เรื่อง

การปิดการขายเพื่อสร้างผลกำไรให้กับองค์กร ไม่ใช่ความสำเร็จหรือเป็นสิ่งที่ได้มาง่าย ๆ บางครั้งสิ่งที่คาดหวังอาจไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ หรือเมื่อทำแล้วไม่ได้ออกมาดีเสมอไป และอาจจะต้องเสียทั้งพลังงาน เวลา หรือทุนทรัพย์ แต่ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นความสำเร็จ เพียงเราเตรียมความพร้อมหรือมีการวางแผนไว้ก็สามารถรับมือกับทุก ๆ ปัญหาได้ และโอกาสประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้มากเช่นกัน

สรุป

ความสำเร็จในทุก ๆ อาชีพล้วนเริ่มต้นจากตัวเรา ชีวิตคนทำงานเซลก็เช่นเดียวกัน แม้บางครั้งอาจเหนื่อยล้า และมีปัญหาให้ต้องแก้ไขเสมอ ๆ แต่ในกระบวนการขาย ปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่หมดไปอย่างสิ้นเชิง การที่เรามีทางออกที่ดีไว้รับมือกับปัญหาที่จะเข้า ก็เปรียบเสมือนมีวิธีแก้ปวดหัวที่ดีให้กับคนทำงานเป็นเซลอย่างเรา 

สัมฟัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเองได้ที่นี่ Book demo

Similar Posts