Sales Management คืออะไร? กลยุทธ์บริหารฝ่ายขายที่ผู้จัดการเซลไม่ควรมองข้าม

Riki Kimura wisible author

Riki Kimura

Digital Marketing Executive at Wisible

Sales Management คืออะไร?
Sales Management คืออะไร?

Sales management เป็นกลยุทธ์สำคัญในการบริหารงานขาย ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การวางแผน การจัดหา การดูแล การบริหาร การฝึกอบรม เพิ่มความสามารถ และขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งยึดอยู่กับการทำงานของฝ่ายขายภายในองค์กร

เป้าหมายหลักของ Sales Management คือการเสริมประสิทธิภาพของการขาย วางแผนและควบคุมให้การขายนั้นออกมามีคุณภาพและสามารถวัดผลได้จริง เป็นกระบวนการที่ทำเพื่อให้ฝ่ายขายมีความสามารถที่มากขึ้น หรือสามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ฝ่ายขายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญสำหรับทุก ๆ ธุรกิจ

5 ขั้นตอนบริหารบุคลากรด้วย Sales Management

1. กำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้

หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการวางแผน Sales management ก็คือการตั้งเป้าหมาย ขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการขององค์กร โดยจะเป็นยอดขาย ยอดการเข้าถึงแบรนด์ ยอดลูกค้า หรืออาจจะเป็นตัวเลขอื่น ๆ ในการวัดผลก็ได้

ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายคือจะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้จริง และวัดผลได้จริง ๆ เนื่องจากเป้าหมายที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมจะเป็นแรงใจสำคัญให้กับบุคลากรอย่างมาก จากผลสำรวจพบว่าหลาย ๆ ครั้งที่เป้าหมายยากเกินไป การทำงานของบุคลากรจะติดขัดและมีโอกาสเกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากความกดดันนั่นเอง 

2. หาคนที่ใช่

ในแต่ละงานแต่ละกลยุทธ์ก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน พนักงานตำแหน่งเดียวกันแต่อยู่คนละองค์กร ก็มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่เหมือนกัน เมื่อมาถึงขั้นตอนรับสมัครบุคลากรใหม่จึงจำเป็นที่จะต้องค้นหาคนที่เข้ามาเสริมในสิ่งที่องค์กรต้องการ

ดังนั้นเราจะต้องมาดูเป้าหมายและแผนของเราก่อน เพื่อที่จะได้บุคลากรที่เหมาะสมกับงานมาทำงาน นอกจากนี้ขั้นตอนในการรับสมัครพนักงานก็ต้องใส่รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ชัดเจน บอกเล่าเกี่ยวกับบริษัทอย่างครบถ้วน ให้คนที่อ่านสนใจและเข้าใจเป้าหมายของงานมากที่สุด เพื่อที่จะได้คัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาทำงานได้เป็นอย่างดี

ฝึกอบรมพนักงานขาย และติดตามผล เพื่อให้พนักงานขายได้ซึมซับวิธีการบริหารของบริษัทคุณ
ฝึกอบรมพนักงานขาย และติดตามผล เพื่อให้พนักงานขายได้ซึมซับวิธีการบริหารของบริษัทคุณ

3. พัฒนาศักยภาพของพนักงาน

นอกจากการวางแผนและปฏิบัติตามแผนแล้ว การอบรมและฝึกสอนพนักงานก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ผู้จัดการงานขายต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้พนักงานขายซึมซับวิธีการบริหารของคุณ และรับบทหัวหน้าทีมเพื่อรับมือกับแรงกดดัน วิธีการเจรจากับลูกค้า การมองหาลูกค้าใหม่ การติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการใช้เครื่องมือในการจัดการงานขายต่าง ๆ พนักงานขายควรได้เรียนรู้ขั้นตอนที่สำคัญในการบริหารต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 

4. ให้รางวัลพนักงานดีเด่น

หลาย ๆ ครั้งที่คุณอาจจะเมินหรือมองข้ามเรื่องของรางวัลไป แต่ความจริงแล้วรางวัลนั้นก็ถือเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นที่ดีอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้พนักงานคนอื่น ๆ ทำงานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อรับรางวัลอีกด้วย

5. การติดตามผล

การประเมินผลและรายงานผลของสมาชิกภายในทีมนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะพัฒนาศักยภาพได้ ต้องวัดผลและติดตามผลการทำงานได้ก่อน เพื่อที่คุณจะสามารถวางกลยุทธ์ในการพัฒนาได้อย่างตรงจุด รวมถึงปิดจุดอ่อนหรือปัญหาภายในการทำงาน และช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที

Sales management จะช่วยให้พนักงานและผู้บริหารสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Sales management จะช่วยให้พนักงานและผู้บริหารสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยการวางแผนและวางกลยุทธ์ Sales Management ที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์การทำงาน จะสามารถลดต้นทุนและลดข้อผิดพลาดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการวางแผนสำหรับฝ่ายขายยังถือว่าเป็นการสื่อสารกันระหว่าง ผู้บริหาร หัวหน้าทีม และสมาชิกในทีม ทำให้ทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเห็นทิศทางการทำงานไปในทางเดียวกัน

การวางแผนงานรูปแบบนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหน้าที่และการทำงานของตนเอง เข้าใจว่าตัวเองควรทำอะไรก่อนและหลัง เข้าใจจุดประสงค์หลักขององค์กร นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และช่วยลดความผิดพลาดได้นั่นเอง

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Sales Management 

1. ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

ขั้นตอนการทำ Sales management นั้นจะช่วยให้ระบบการทำงานภายในองค์กรมีความลื่นไหลมากขึ้น มีการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบระเบียบ มันจะช่วยให้ทั้งบุคลากรและผู้บริหารมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. มีการจัดการเวลาและทำงานทันเวลามากขึ้น

Sales management นั้นจะรวมไปถึงความสามารถในการจัดการเวลาต่าง ๆ ของบุคลากรด้วย เพราะแผนงานที่ต้องทำเป็นระบบ จะทำให้พนักงานและผู้บริหารสามารถทำงานกันได้ทันตามกำหนดการณ์มากขึ้น 

3. ทำงานอย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรมบริหารงานขาย

ซอฟแวร์ในการทำงาน Sales management นั้นจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการทำงานต่าง ๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า รวมไปถึงการนำ AI มาคำนวณโอกาสทางธุรกิจ ช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานทีมขายให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การจัดการข้อมูลและทรัพยากรที่ดีขึ้น

เมื่อมีแผนงานที่ชัดเจนและรัดกุมแล้ว สิ่งนี้จะทำให้งบประมาณในการทำงานนั้นสมเหตุสมผล ไม่บานปลาย และเหมาะสมต่อการทำงาน นอกจากนี้การจัดการข้อมูลที่ดียังเป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

5. เพิ่มการร่วมมือกันภายในทีม

หลังจากที่ตั้งเป้าหมายร่วมกันแล้วทำให้ทีมงานในทุกฝ่ายมองเห็นทิศทางการทำงานของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดการอาศัยความร่วมมือกันของหลายฝ่ายภายในทีม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิเคราะห์ และฝ่ายอื่น ๆ เพื่อไปสู่จุดหมายเดียวกัน

การจัดการข้อมูลที่ดีขึ้น ทำให้งบในการทำงานไม่บานปลาย
การจัดการข้อมูลที่ดีขึ้น ทำให้งบในการทำงานไม่บานปลาย

ความแตกต่างของ Sale Management กับ Sales Manager

Sales manager คือผู้ทำหน้าที่บริหารฝ่ายขาย ในขณะที่ Sales Management เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงาน

Sales manager มีหน้าที่ในการบริหารจัดการฝ่ายการขายต่าง ๆ รับผิดชอบสั่งการเกี่ยวกับการขายภายในองค์กร รวมไปถึงการว่าจ้างบุคลากรภายในฝ่ายขาย การฝึกอบรบพนักงาน การรายงานผล หรือรายงานข้อมูลต่าง ๆ ไปยังผู้บริหาร ดังนั้น Sale manager จะเป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูลด้านงานขายและมีอำนาจในการสั่งการ ใช้กลยุทธ์ Sale management เพื่อบริหารและพัฒนาทีมขายของตัวเองได้นั่นเอง

Book Demo Wisible

Similar Posts