จัดการอย่างไรเมื่อคุณเจอ Error page หรือ Network Error page

จัดการอย่างไรเมื่อคุณเจอ Error page หรือ Network Error page

เมื่อระบบมีการขึ้น feature หรือมีการ update ใหม่ จะพบปัญหาว่า การใช้งานเกิดปัญหา เช่น เจอหน้า Network Error หรือการใช้งานบางอย่างใช้ไม่ได้  การแก้ไขเบื้องต้น สามารถทำได้โดยการ Clear Cache

ในการ Clear Cache สามารถทำได้ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 – Clear Cache จากหน้า Network Error

1. กดปุ่ม Click Here เพื่อทำการ Clear Cache

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

2. Login เข้าใช้งานระบบอีกครั้ง

แบบที่ 2 – Clear Cache แบบ Manual (ในกรณีแบบที่ 1 ทำแล้ว ยังพบปัญหาการใช้งาน)

1. Logout ออกจากระบบ

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

2. ขั้นตอนนี้สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

      2.1  กดปุ่มเม้าส์ขวา แล้วเลือกหัวข้อ “Inspect” หรือ “ตรวจสอบ” หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างใหม่เปิดมาในกรอบเดิม
      2.2  หรือกด ปุ่ม F12 (แต่วิธีนี้บางเครื่องอาจจะถูกตั้งค่าไว้ใช้งานกับฟังก์ชั่นอื่น)

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

 3. คลิ๊กขวา ที่ปุ่ม reload บนเมนูบาร์ และเลือกรายการสุดท้าย “Empty Cache and Hard Reload”

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

4. กด ( “x” ) เพื่อปิดหน้าต่างใหม่ตรงมุมขวาบน และ Login เข้าใช้งานระบบอีกครั้ง

Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

Similar Posts