จัดการอย่างไรเมื่อคุณเจอ Error page หรือ Network Error page

Riki Kimura wisible author

Riki Kimura

Digital Marketing Executive at Wisible

FAQ จัดการ error page-network error
จัดการอย่างไรเมื่อคุณเจอ Error page หรือ Network Error page

เมื่อระบบมีการขึ้น feature หรือมีการ update ใหม่ จะพบปัญหาว่า การใช้งานเกิดปัญหา เช่น เจอหน้า Network Error หรือการใช้งานบางอย่างใช้ไม่ได้  การแก้ไขเบื้องต้น สามารถทำได้โดยการ Clear Cache

ในการ Clear Cache สามารถทำได้ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 – Clear Cache จากหน้า Network Error

1. กดปุ่ม Click Here เพื่อทำการ Clear Cache

แบบที่ 1 – Clear Cache จากหน้า Network Error
Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

2. Login เข้าใช้งานระบบอีกครั้ง

แบบที่ 2 – Clear Cache แบบ Manual (ในกรณีแบบที่ 1 ทำแล้ว ยังพบปัญหาการใช้งาน)

1. Logout ออกจากระบบ

แบบที่ 2 – Clear Cache แบบ Manual-1
Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

2. ขั้นตอนนี้สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

      2.1  กดปุ่มเม้าส์ขวา แล้วเลือกหัวข้อ “Inspect” หรือ “ตรวจสอบ” หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างใหม่เปิดมาในกรอบเดิม
      2.2  หรือกด ปุ่ม F12 (แต่วิธีนี้บางเครื่องอาจจะถูกตั้งค่าไว้ใช้งานกับฟังก์ชั่นอื่น)

แบบที่ 2 – Clear Cache แบบ Manual-2
Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

 3. คลิ๊กขวา ที่ปุ่ม reload บนเมนูบาร์ และเลือกรายการสุดท้าย “Empty Cache and Hard Reload”

แบบที่ 2 – Clear Cache แบบ Manual-3
Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

4. กด ( “x” ) เพื่อปิดหน้าต่างใหม่ตรงมุมขวาบน และ Login เข้าใช้งานระบบอีกครั้ง

แบบที่ 2 – Clear Cache แบบ Manual-4
Source: source: https://www.slideteam.net/estimating-cost-duration-and-other-required-values-at-different-sales-funnel-stages.html

Similar Posts